Ziua persoanelor vârstnice, fãrã fastul de altãdatã! Pandemia le-a furat bãtrânilor stropul de fericire!

CEI MAI TRISTI…Adunarea Generalã a ONU adopta rezolutia 46/9, ale cãrei principii consacrã dreptul celei de-a 3-a generatii la hranã, conditii de locuit si îngrijire medicalã, libertatea de a decide asupra vietii personale si profesionale, dreptul de a se exprima si de a participa în activitãti sociale dupã pensionare, precum si accesul la oportunitãti de învãtare adecvate vârstei. Pânã acum, 1 Octombrie însemna o mare sãrbãtoare pentru vârstnici! La Bârlad se organiza Nunta de Aur, iar bãtrânii aveau bucuria de a se întâlni cu artisti români de renume, chemati pentru ei de autoritãtile locale si de cei de la CARP Bârlad. Dar pandemia de coronavirus le-a furat acestora bucuria unei sãrbãtori asteptatã un an de zile!

„Cine nu are bãtrâni, sã-si cumpere!”, asa spune un vechi proverb românesc. Poate de aceea a fost aleasã ziua de 1 octombrie, ca Ziua Internationalã a Persoanelor Vârstnice, cãci este una de toamnã, al treilea anotimp al anului, cum si bãtrânii nostri sunt „persoane de vârsta a treia!”

Ce ar trebui fãcut pentru bãtrâni….

La nivel european, sãrbãtoarea are menirea de a sensibiliza opinia publicã si autoritãtile tãrilor membre asupra faptului cã speranta de viatã a cetãtenilor europeni este în continuã crestere si cã, în acelasi timp, acestia îmbãtrânesc în conditii mai bune de sãnãtate – oportunitãti pe care societatea ar trebui sã le valorifice. Principiile ONU si obiectivele Planului International de Actiune privind Îmbãtrânirea sunt dezvoltate de Uniunea Europeanã într-un registru adaptat tendintelor demografice actuale, punându-se accentul pe îmbãtrânirea activã, prin care persoanele vârstnice sunt încurajate sã rãmânã, cât mai mult timp posibil, în câmpul muncii pentru a-si împãrtãsi bogata experientã profesionalã si de viatã, sã joace în continuare un rol activ în societate, în comunitate si în propria familie, sã ducã o viatã cât mai sãnãtoasã si împlinitã. În plus, într-o societate în care numãrul persoanelor vârstnice este în crestere continuã, îmbãtrânirea activã este direct corelatã cu solidaritatea dintre generatii. Guvernele au datoria de a crea conditiile favorabile îmbãtrânirii active si asigurãrii unui mod de viatã autonom, prin asigurarea pensiilor, mentinerea lucrãtorilor vârstnici pe piata muncii, acordarea unor servicii medicale, de îngrijire si asistentã socialã echitabile si de calitate, încurajarea învãtãrii pe tot parcursul vietii, sprijinirea implicãrii în activitãti de voluntariat, adaptarea locuintelor la nevoile persoanelor vârstnice, crearea unui mediu de viatã prietenos si facilitarea accesului la utilizarea tehnologiilor informatice.

Si ce se face la noi…

La noi, în România, clasa politicã a batjocorit bãtrânii! Le-au stabilit legi pentru pensionare si stabilire a pensiilor într-o totalã bãtaie de joc, legi pe care le schimbau de la o guvernarea la alta, de au fãcut din bãtrâni „carne de tun” electoral! Asta în timp ce ei si-au asigurat pensii speciale mari, spre bãtaia de joc a vârstnicilor de care iatã, de 1 Octombrie 2020, nimeni nu-si mai aminteste… Este pandemie si nu se mai fac „chermeze” pentru „Nunta de Aur”, a celor care au împlinit în acest an 50 de ani de la cãsãtorie, dar nimeni nu le-a trimis mãcar o „felicitare” de 1 Octombrie! Asta în timp ce în Campania electoralã le-au „burdusit” cutiile postale cu pliante mincinoase si scumpe!

La multi ani, dragii nostri bunici si bunicute! Vã pupãm de nu vã vedeti!!!