Vasluiul urmeazã modelul Oradea: Politia Localã va deveni directie a Primãriei municipiului resedintã!

STRATEGIE… Cel mai probabil, conform unor surse interne, la Vaslui se va petrece acelasi fenomen care a condus, în 2018, la transformarea Politiei Locale municipale în directie a Primãriei. Din cauza certurilor interne legate de functiile de conducere, dar si a ineficientei unor compartimente interne, Politia Localã Vaslui, ca entitate cu personalitate juridicã, va fi transformatã în directie a Primãriei municipale, deci în subordinea directã a primarului Pavãl. „În municipiul Oradea a fost desfiintatã Politia Localã si nu s-a întâmplat nimic. Domnule Primar, desfiintati Politia Localã si nu o sã se întâmple nimic, o sã faceti economie la bugetul local, cu acesti bani puteti sã faceti parcãri”, este unul dintre zecile de mesaje de pe forumul VRN, de ieri, dupã ce primarul Pavãl a anuntat cã ar vrea sã semneze pentru desfiintarea Politiei Locale Vaslui.

„O sã fiu al doilea primar din România, care semneazã desfiintarea lor. A mai fost primarul de la Darabani, de la Botosani, probabil urmez eu. Semnez desfiintarea lor, nu se poate asa ceva! Mãi, fratilor, în activitatea dumneavoastrã sunt si mãsuri de preventie, nu sunteti doar cei cu pistolul. Cel mai simplu e sã amendeze, iar amenzile afecteazã bugetul, cã nu le poti încasa, te înscrii cu anumite sume. E o întreagã tevaturã. Lor le este simplu sã spunã cã au dat amenzi”, a spus primarul, miercuri, în cadrul unei conferinte de presã. Cu doi ani în urmã, Politia Localã din municipiul Oradea a fost transformatã în directie a primãriei, deci existã un precedent la mãsura pe care o gândeste primarul Pavãl. Consiliul Local Oradea a aprobat desfiintarea Politiei Locale ca institutie de sine stãtãtoare si transformarea ei în directie a municipalitãtii subordonatã direct primarului Ilie Bolojan. Potrivit Hotãrârii de Consiliu Local, mãsura, aplicatã de la 1 ianuarie 2018, a fost luatã „tinând cont de necesitatea eficientizãrii cheltuielilor administrative prin comasarea departamentelor care se suprapun si asigurarea gestionãrii optime a bazelor de date cât si reprezentarea legalã în raport cu tertii”. Conform organigramei de la Oradea, începând cu 1 ianuarie 2018, Politia Localã are 76 de angajati, prin desfiintarea unui post de personal contractual si a functiei de director adjunct, oricum neocupatã.