Vasluiul se vinde în rate

În sedinta Consiliului Local al municipiului Vaslui, Primãria i-a încercat pe consilieri cu o propunere ” delicatã”. Mai exact, le-a servit acestora, pe ordinea de zi a sedintei, un proiect de Hotãrâre privind aprobarea vânzãrii directe a unei suprafete de teren, proprietatea privatã a municipiului cãtre proprietarul unui imobil, medicul neurolog, Felicia Atanasie, care de ani de zile are ridicatã o constructie pe terenul Primãriei cu dublu rol, imobil de locuit si spatiu al unor cabinete medicale, în strada Toma Caragiu. Pentru cã de-a lungul timpului vânzãrile din domeniul privat al autoritãtilor locale s-au dovedit mai întotdeauna a fi cel mai putin folositoare interesului comunitar, propunerea a stârnit imediat sensibilitãtile Consiliului Local. Suprafata pentru care Primãria a primit solicitarea de vânzare mãsoarã 863 mp, se aflã situatã în zona 0 a orasului si a fost evaluatã la o valoarea de 115 euro/mp, fãrã TVA, iar conform proiectului semnat de primar, Felicia Atanasie ar fi urmat sã primeascã facilitatea de a achizitiona terenul în rate. Desi nimeni nu s-a declarat categoric pro sau contra vânzãrii, reactia Consiliului a fost surprinzãtoare, propunerea primarului fiind „amendatã” de reprezentantii tuturor celor trei structuri politice cuprinse în structura legislativului local vasluian.

Sedinta de ieri a Consiliului Local al municipiului Vaslui a fost una dintre acele sedinte care poate da sperantã cetãteanului cã în consiliul municipal nici nu se doarme si nici nu i se cântã în strunã primarului. Prilejul a fost creat de o solicitare adresatã Primãriei, la sfârsitul anului trecut, în care medicul Felicia Atanasie cerea primarului Vasile Pavãl sã analizeze posibilitatea de a-i vinde o portiune dintr-un teren, aflat în proprietatea privatã a municipiului Vaslui, teren pe care Domnia sa îl are în folosintã conform unui contract de concesiune încheiat cu Primãria municipiului Vaslui, mai exact 863 mp situati în buricul târgului, la doi pasi de Primãrie. Astfel, în aproximativ douã luni, consilierilor locali le-a fost înaintat un proiect de Hotãrâre, semnat de Vasile Pavãl, care dãdea curs solicitãrii Feliciei Atanasie. Conform raportului întocmit de Serviciul Agriculturã, cadastru si urbanism, compartiment de specialitate al Primãriei, si a unei estimãri de valoare, întocmitã de un evaluator autorizat, institutia ar fi urmat sã vândã terenul cu 115 euro mp, asta însemnând o valoare totalã de aproximativ 434.690 lei, fãrã TVA. Având în vedere cã, în aceastã perioadã, în aceeasi zonã, preturile pietei reale de tranzactionare depãsesc considerabil evaluarea obiectivã a specialistului, valorile tranzactiei situându-se undeva în jurul a 200 euro mp, oferta Primãriei pãrea cã nu prezintã neapãrat pretul corect cât mai degrabã pretul avantajos pentru Felicia Atanasie. Bineînteles, în aceste conditii subiectul a surescitat atentia consiliului, unde mai pui cã Primãria avansa chiar o super-ofertã – „achitarea în patru rate anuale plus dobânda legalã, în perioada 2013-2016, cu un avans de 25% plãtit la semnarea contractului”. Se pare cã Felicia Atanasie, proprietara imobilului din strada Toma Cragiu, nr 1, are autorizatie de constructie eliberatã de Primãria Vaslui încã din anul 1992 pentru o suprafatã de 180 mp, restul terenului fiind detinut în baza unui contract de închiriere pânã în 2010, când pentru suprafata de teren pe care nu este ridicatã constructie, practic un soi de curte, Felicia Atanasie a încheiat un contract de concesiune pentru care plãteste anual o redeventã de aproximativ 200.000 lei.

Chiar dacã niciunul dintre consilieri nu s-a declarat direct pro sau contra înstrãinãrii terenului din proprietatea municipiului Vaslui, împotriva proiectului s-au auzit deopotrivã si voci USL, si PDL si PP-DD.

” Nu avem dreptul moral”

În opinia consilierului PP-DD, Alecsandru Volocaru, transferul dreptului de proprietate de la autoritãtile locale cãtre altcineva ar trebui acceptat doar în conditii speciale, atunci când vânzarea poate fi ultima solutie la rezolvarea unei probleme grave de interes comunitar. „Mã adresez Institutiei primarului, dar si Consiliului Local, consider cã nu avem dreptul moral de a vinde teren cãtre o tertã persoanã fizicã sau juridicã decât dacã, prin aceastã vânzare, rezolvãm o problemã a comunitãtii. Nu se justificã vânzarea acestui teren, desi sunt de acord cã pretul plãtit de doamna Atanasie cãtre primãrie este foarte mare. Trebuie vãzut pe cale legalã care sunt pasii, dar se poate prelungi concesiunea si micsorarea redeventei”, a propus Alecsandru Volocaru.

Dobânda sau detaliul care face diferenta

Atentia consilierului Andrei Abutoaiei s-a îndreptat cãtre forma de vânzare propusã de Primãrie; conform proiectului de Hotãrâre, terenul urma sã fie vândut Feliciei Atanasie si în rate si cu dobândã. „În primul rând, am vrea sã stim cât de mare este diferenta dintre cele douã evaluãri, apoi as vrea sã stiu dacã avem cadrul legal prin care sã putem noi credita, gira. Din câte stiu eu, Primãria nu este institutie financiarã, atunci, pe ce criterii stabilim o dobândã legalã? Ce se va întâmpla dacã toti cei care solicitã sã achizitioneze teren de la Primãrie, vor dori sã plãteascã în rate, iar dacã nu se va putea atunci am putea fi acuzati de discriminare!?”, a declarat consilierul USL.

„Nu putem lua în calcul argumentele umane!”

În salã, în mijlocul dezbaterilor aprinse generate de subiect, se afla si un om al legii, avocatul Rodica Suditu, în calitate de reprezentant legal al Feliciei Atanasie, dar din pãcate nici Domnia sa care a sustinut din prima clipã amânarea luãrii unei decizii, bineînteles în favoarea clientei sale, nu a reusit în niciun chip sã aducã echilibrul discutiei. „Vânzarea suprafetei este aferentã imobilului de locuit si functionãrii unor cabinete medicale. Suprafata este concesionatã, obligatiile sunt achitate dar, având în vedere caracterul bilateral al contractului de vânzare-cumpãrare, fiecare are propriile calcule. Preturile concesiunilor anterioare cãtre alte persoane sunt foarte diferite de cel perceput doamnei Atanasie, iar pretul de vânzare fiind la fel de mare. Fatã de pretul de circulatie, este cu aproape o treime mai mare. În baza expertizei noastre, pretul terenului este mult mai jos, cu chiar foarte mult, pânã aproape de jumãtate. Practic, existã douã posibilitãti: acceptam pretul, chiar foarte mare, raportat la amplasamentul terenului, la preturile actuale, la obiectivul social si de asemenea împovãrãtor este modul de solicitare a sumei integrale pentru vânzare. Este posibil sã se renunte chiar si la concesiune, pentru cã nu existã posibilitatea materialã. Existã un singur ofertant, terenul este cel sub casa proprietarilor, existã o autorizatie de constructie datã de Primãrie pe baza acelui contract de concesiune. Cred cã ar trebui sã gãsim o solutie de comun acord, nu doresc sã ajungem la o rezolvare în fata instantei de judecatã”, a argumentat av. Rodica Suditu, reprezentantul Feliciei Atanasie. Din pãcate, pozitia adoptatã de „potentialul cumpãrãtor” nu a fost absolut deloc pe placul consilierului Zaharia, care a atras atentia cã negocierile, dacã se poartã, nu se poartã cu oameni, ci cu organe ale administratiei. „Propunerea de amânare mi se pare corectã. Aici în Consiliul Local trebuie sã mergem pe lege, noi trebuie sã rezolvãm problema din punct de vedere administrativ, nu putem lua în calcul argumentele umane. Consiliul Local decide administrarea a ceva, dar nu o poate face pe bazã de sentimente”, a explicat Ioan Zaharia, consilier PDL.

S-a votat amânare

„În 1992 nu a fost vorba de o concesiune, ci de o decizie de atribuire teren pentru constructia de locuintã, acea dispozitie a primarului urmãreste constructia pe durata existentei ei. Termenul limitã se referã la suprafata suplimentarã împrejmuitã, pentru care s-a cerut concesionarea în anul 2010 sau cumpãrarea. CL, în 2010, a fost de acord cu concesionarea pe 25 de ani. N-are legãturã constructia cu suprafata suplimentarã. Dacã dispare constructia, terenul revine la proprietarul anterior. Ca executiv, nu putem influenta evaluatorul, el are indici, amplasament, utilitãti, valoarea poate fi comentatã, dar nu poate fi negociatã tranzactionarea. Legea statueazã cã putem sã ne recuperãm banii într-o anumitã perioadã. Ca sa spun cã vând, creditez, asa ceva nu se poate. Primãria nu sponsorizeazã, nu crediteazã, nu tranzactioneazã. Ceea ce poate face Consiliul, asa cum spunea domnul Volocaru, poate lua în calcul anumite facilitãti, ca unor investitori, cãrora CL le poate facilita, de exemplu, neplata unor utilitãti, taxe si impozite locale. Acum, nu aveam toate elementele luate în calcul, de exemplu pentru acordarea unui sprijin la platã pentru câteva luni. Pânã acum nu am mai vândut în rate, în cele 3 cazuri de vânzare din 2012 plata s-a fãcut pe loc. Am semnat la notar numai când mi s-a confirmat cã suma cuvenitã a intrat în contul institutiei”, a declarat Vasile Pavãl, înainte de a cãdea de comun acord cu consiliul, proiectul fiind astfel amânat în unanimitate.