Un expert vasluian oferã solutii pentru impozitarea clãdirilor

Daniela Chiper

CALCULE… Este început de an si atât persoanele fizice, cât si cele juridice, îsi pun întrebãri legate de modul în care se va face impozitarea clãdirilor în 2020. Pentru a se ajunge la acest calcul, este nevoie de un raport de evaluare, care se întocmeste de cãtre un evaluator autorizat. La Vaslui, expertul Daniela Chiper este pregãtit sã realizeze aceste rapoarte de evaluare, mai ales cã termenul este foarte scurt, doar pânã la finele lunii martie a.c. Începând cu 1 ianuarie 2016, a devenit obligatorie determinarea valorii impozabile a clãdirilor în baza noului Cod Fiscal (aplicabil cu anul fiscal 2016) în cazul solicitãrii evaluãrii pentru impozitare. Aceasta se realizeazã în vederea stabilirii impunerii pe bunurile imobile de natura clãdirilor de cãtre Directiile de Taxe si Impozite locale, atât pentru persoanele juridice, cât si pentru persoanele fizice care detin proprietãti cu destinatie nerezidentialã sau mixtã (aici se includ si clãdirile rezidentiale – apartamente, case – la adresa cãreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfãsoarã o activitate economicã).

„Îmi ofer serviciile în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare pentru impozitul pe clãdiri în 2020, persoanelor juridice cu clãdiri nerezidentiale/rezidentiale/mixte sau fizice , care detin clãdiri nerezidentiale. Perioada de realizare a rapoartelor de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie 2020. Persoanele juridice care si-au realizat ultima reevaluare, având data evaluãrii 31 decembrie 2016, pot sã evite cresterea cotei de impozitare la 5%, prin realizarea evaluãrii pentru impozitare în primul trimestru al anului 2020″, spune expertul vasluian Daniela Chiper, specialist în domeniu. Important de stiut este cã rapoartele de evaluare pentru impozitare se realizeazã numai de cãtre evaluatori autorizati înregistrati în Tabloul Oficial (anevar.ro) care trebuie sã utilizeze parafa valabilã pe anul 2020. Evaluatorii autorizati au obligatia sã înregistreze rapoartele de evaluare în BIF. „Rapoartele de evaluare pentru impozitare nu pot produce efecte pentru anul 2020, dacã au data raportului dupã 31 martie 2020. Data evaluãrii este 31 decembrie 2019″, mai spune expertul vasluian. Reglementãrile actuale prevãd cã, în cazul clãdirilor cu utilizare mixtã, se va evalua doar suprafata nerezidentialã, numai în situatia în care acesteia îi este alocat un numãr cadastral distinct. În toate celelalte situatii se va evalua întreaga suprafatã a clãdirii în ipoteza utilizãrii nerezidentiale. Anexa 4, spune expertul vasluian, se aflã atât pe siteul anevar.ro în format pdf, cât si în pagina personalã a fiecãrui evaluator autorizat în format Excel. „În cazul unui apartament declarat cu utilizare mixtã, se va evalua întotdeauna întregul apartament în ipoteza utilizãrii nerezidentiale. Este eronat ca evaluatorii sã prezinte în rapoartele de evaluare doar valoarea impozabilã a suprafetei nerezidentiale. Însã, aceste firme au nevoie de o nouã evaluare pentru 2020. În caz contrar, cota de impozitare devine una penalizatoare si ajunge la 5%.