Trei medici noi la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui

ANGAJÃRI… În vederea diminuãrii deficitului de medici înregistrat la nivelul Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, la începutul acestui an au fost organizate mai multe concursuri pentru ocuparea de posturi în diferite specialitãti. Au fost acoperite, în acest fel, normativele de personal ale sectiilor Cardiologie, Endocrinologie si ORL, informeazã conducerea SJU Vaslui.

Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui se aflã într-un continuu proces de eficientizare a activitãtii medicale specifice, fie prin înfiintarea unor noi compartimente si amenajarea cabinetelor medicale în sectii, fie prin atragerea unui numãr cât mai mare de medici specialisti. În ultimii ani, conducerea unitãtii sanitare a fãcut numeroase demersuri pentru a atrage un numãr cât mai mare de medici, confirmati în diverse specializãri. Astfel, dupã cum declarã reprezentantii institutiei medicale, mai multe sectii si compartimente din cadrul spitalului si-au extins echipa la începutul acestui an, dupã cum urmeazã: dr. Bezim Claudia Elena, medic specialist cardiologie pentru sectia de cardiologie si ambulatoriu integrat; dr. Manolachi Adina Gabriela, medic specialist endocrinologie pentru Cabinetul de endocrinologie din Ambulatoriul integrat si dr. Dimbu Marius Ioan, medic specialist chirurgie oro-maxilo-facialã, secția ORL cu un compartiment OMF. Trei medici tineri si entuziasti care, cu zâmbetul si atitudinea lor, vor mai alina, cu sigurantã, din suferinta pacientilor.