Sprijin financiar pentru cadrele didactice care se titularizeazã în rural

ÎN AJUTOR… Personalul didactic care se titularizeazã în mediul rural va beneficia de o indemnizatie de instalare în cuantum de trei salarii medii brute pe economie, sub conditia de a preda pe post în mediul rural cel putin 5 ani scolari efectivi. Asta dupã ce Camera Deputatilor a adoptat, tacit, în sedinta de marti, un proiect de lege în acest sens.

„Personalul didactic de predare din învãtãmântul de stat beneficiazã anual de douã salarii minime brute, din fondurile alocate de la bugetul de stat, pentru dezvoltare profesionalã si evolutie în carierã, precum si pentru achizitionarea de materiale didactice si auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv/educativ. Cadrele didactice care se titularizeazã în mediul rural beneficiazã, în termen de un an, de o indemnizatie de instalare în cuantum de 3 salarii medii brute pe economie, sub conditia de a preda pe post/catedrã în mediul rural cel putin 5 ani scolari efectivi. Cadrul didactic este obligat sã restituie partial indemnizatia dacã înainte de împlinirea termenului de 5 ani îsi schimbã locul de muncã din mediul rural în mediul urban, în cazul suspendãrii contractului individual de muncã pe perioada concediului fãrã platã, precum si în cazul demisiei. Indemnizatia se restituie proportional cu numãrul de ani scolari în care nu si-a desfãsurat activitatea în mediul rural”, se aratã în proiectul de lege.

Sprijin financiar si pentru profesorii care ies la pensie

Potrivit aceleiasi initiative legislative, cadrele didactice cu o vechime efectivã în învãtãmânt de peste 30 de ani va beneficia, la data încetãrii contractului individual de muncã în vederea pensionãrii pentru limitã de vârstã, de o indemnizatie în cuantum de 6 salarii medii brute pe economie, din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei. Proiectul de lege urmeazã sã meargã la Senat pentru dezbatere si vot, acesta fiind Camera decizionalã.