Scandal în CL Vaslui: dispensare medicale alãturate, vândute la preturi discriminatorii!

Se anuntã un scandal de proportii în Consiliul Local Vaslui, dupã ce douã dispensare medicale învecinate, cu o suprafatã de 300 mp, fiecare, au fost propuse la vânzare la preturi diferite. Este vorba de dispensarele medicale din zona Gãrii, în care functioneazã la parterul blocului 350, scãrile A si B, pentru care expertul Mihai Tãzloanu a fãcut un raport de evaluare, din care reiese cã aceste spatii ar avea valori diferte, diferenta între un spatiu si cel alãturat fiind de 100.000 de lei, adicã pretul unei garsoniere. Toate comisiile de specialitate din CL Vaslui au dat aviz negativ proiectului de hotãrâre, spunând cã rapoartele evaluatorului nu sunt tocmai corecte si vor cere pãrerea unui alt evaluator.

În urmã cu un an si ceva, la Vaslui s-a constituit o comisie pentru vânzarea spatiilor medicale. Din comisie au fost desemnati sã facã parte unul dintre cei doi viceprimari, Daniel Neacsu, consiliera Daniela Clãtinici, sefi din primãria Vaslui, directorul Finantelor Publice judetene, Nelu Sava, reprezentanti din partea Colegiului medicilor si Colegiului Medicilor Dentisti. Pe 14 octombrie, comisia s-a reunit pentru a discuta douã rapoarte de evaluare a spatiilor medicale din strada Republicii, la parterul blocului 350, vânzare solicitatã de SC Katimed SRL Piatra Neamt, care detine la parter, la scara A, douã spatii medicale. La analiza documentelor, s-a constatat cã firma în cauzã nu a putut prezenta un document de proprietate a spatiilor, recunoscând cã “detine spatiul respectiv fãrã forme legale, fãrã contract de închiriere”. Ca atare, s-a respins cererea de vânzare prin negociere directã a acestor spatii. La analiza raportului de evaluare întocmit de expertul Mihai Tãzloanu, raport care a fost înaintat Consiliului Local Vaslui, s-au observat unele neconcordante între sumele prezentate ca posibil de obtinut si valoarea realã a spatiilor. Pentru 292 mp, suprafatã construitã, la scara A, expertul a stabilit ca valoare de începere a negocierilor suma de de 447.790 lei, adicã 100.854 euro. La scara B, unde sunt alte dispensare medicale, cu 297 mp construiti, acelasi expert a stabilit o valoare de începere a vânzãrii de 363.000 lei, respectiv 81.940 euro. Douã spatii medicale învecinate, în care functioneazã laboratoare si dispensare medicale, au fost evaluate în mod diferit, cu o diferentã de aproape 100.000 lei între cele douã spatii. În mod normal, aceste calcule i-au scos din sãrite pe consilierii locali. La toate comisiile de specialitate, acest punct a stârnit discutii, fiind respins si solicitându-se o nouã expertizã a spatiilor. “Nu se poate, e diferenta prea mare. Vrem o nout expertizã. Este o listã cu zece evaluatori, putem cere o altã pãrere”, a spus unul dintre consilierii locali.