Proiectul privind apa si canalizarea din Bârlad, scos la licitatie de cinci ori, are o ofertã!

ÎN SFÂRSIT… La a cincea licitatie a proiectului „Fazarea reabilitãrii sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerãrile Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”, care a avut loc pe 24 septembrie, s-a prezentat un constructor care si-a depus oferta. Oferta vizeazã doar municipiul Bârlad, care a rãmas ultimul în executarea acestui proiect, din motive spuse foarte clar de primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boros, pe toatã perioada campaniei electorale. Urmeazã a se analiza documentele depuse din punct de vedere tehnicsi financiar. Dacã oferta va fi declaratã cîstigãtoare, lucru pe care îl sperã întreg Bârladul, constructorul va putea executa lucrãrile. Investitia are o valoare de peste 78,6 milioane de lei cu TVA si presupune conectarea la reteaua de apã potabilã a orasului a încã 147 de strãzi, alei si fundãturi din nouã cartiere, precum si reabilitarea retelei pe alte zece strãzi din oras si amenajarea a 11 statii de pompare a apei potabile.

Dupã semnarea contractului, lucrãrile vor trebui sã fie executate în decurs de 56 de luni. De retinut cã termenul limitã de depunere a ofertelor era 24 septembrie, orele 15.00 si la orele 14.49 nu era încã nici un ofertant! Abia la 14.50 a fost depusã o ofertã, singura de altfel.

Valoarea totalã a investitiei este de 6.095.452,92 lei (78.653.588,97 lei cu TVA), finantarea este cu fonduri europenesi este asiguratã prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Din total, Ministerul Fondurilor Europene a alocat, în aceastã primãvarã, la solicitarea expresã a autoritãtilor bârlãdene, suma de 15.577.397,01 lei fãrã TVA (adicã 18.537.102,44 lei cu TVA).

Ce presupune proiectul de Fazare

Proiectul presupune conectarea la reteaua de apã potabilã a orasului a încã 147 de strãzi, alei si fundãturi din nouã cartiere, precum si reabilitarea retelei pe alte 10 strãzi din oras si amenajarea a 11 statii de pompare a apei potabile. Astfel, lucrãrile la reteaua de apã potabilã vor viza cartierele Centru, Tuguiata, Bariera Puiesti (Cotu Negru), Deal, Crâng, Complex Scolar, Munteni, Podeni si Garã. Reteaua de apã potabilã va fi reabilitatã pe zece strãzi din oras, în spetã pe Dragos Vodã, Republicii, Stroe Belloescu, Vasile Lupu, Siret, General Naumescu, Nicolae Iorga, Transilvaniei, Victor Ion Popa si Decebal, însumând o lungime de 9.017 metri. De asemenea, reteaua va fi extinsã pe 147 de strãzi, fundãturi si alei din cele nouã cartiere, adicã pe o lungime de 35.490 de metri. Nu în ultimul rând, vor fi amenajate 11 statii de pompare a apei potabile.

În ceea ce priveste partea ce tine de sistemul de canalizare din proiect, lucrãrile propuse a se realiza constau în: reabilitarea retelei pe o lungime de 9.854 de metri, inclusiv a racordurilor de pe aceastã lungime; extinderea retelei pe o lungime de 23.994 metri, pentru a se asigura o acoperire a serviciilor de colectare si epurare a apei uzate de 100%; montarea a cinci statii de pompare a apei uzate prevãzute cu conducte de refulare cu o lungime totalã de 1.106 metri, pentru a se asigura transferul apei uzate cãtre statia de epurare; reabilitarea a trei statii de pompare a apei uzate.

Obiectivul proiectului este cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentãrii cu apã a populatiei, rezultatul final asteptat fiind conectarea la sistemele de alimentare cu apã si canalizare a tuturor cetãtenilor din Bârlad.