Primarul Boros si proiectele pentru urmãtorii 4 ani : „Împreunã cu bârlãdenii am stabilit mereu prioritãtile orasului”

ÎNCREDERE… Proiectele numeroase pe care primarul Dumitru Boros si echipa sa le-au enumerat public, în contextul unui bilant necesar, la finalul primului mandat în fruntea municipiului Bârlad, nu înseamnã decât punctul de pornire pentru alte obiective, la fel de importante pentru oras. Primarul Boros a conturat perspectiva urmãtorilor patru ani la conducerea Primãriei, ani în care accentul va fi mentinut pe dezvoltarea infrastructurii intraurbane, pe sprijinirea construirii soselei de centurã si pe tot ceea ce înseamnã o bunã gospodãrire a orasului. Modernizarea sistemului de apã-canal, construirea unui corp nou la Spitalul local sau modernizarea sistemului de iluminat public sunt alte obiective care trebuie îndeplinite în urmãtorul mandat. „Mã bazez foarte mult pe echipa mea, pe specialistii excelenti care muncesc pentru comunitate, dar mai ales pe cetãtenii orasului, cu care eu am stabilit si voi stabili mereu prioritãtile Bârladului”, a spus primarul Dumitru Boros.

Primarul Dumitru Boros spune cã în ansamblul transformãrilor actuale, a remarcat necesitatea din ce în ce mai mare a unor proiecte de infrastructurã care sã rezolve o mare parte din problemele cu care se confruntã populatia, institutiile, organizatiile si chiar autoritãtile locale.

„De asemenea, manifestarea din ce în ce mai frecventã a unor fenomene de tip catastrofe care afecteazã, într-o manierã deosebitã, calitatea vietii si chiar continuitatea acesteia în anumite zone, presupune realizarea unor proiecte majore de infrastructurã, orientate pe de o parte în zona refacerii dezastrelor, iar pe de altã parte spre cresterea nivelului de protectie al societãtii civile.

Pentru mandatul 2020-2024, ne propunem trei directii strategice:

Executia unui sistem rutier modern (asfaltarea strãzilor) în cartierele Munteni si Podeni (aprox. 30 km de strãzi), concomitent cu realizarea lucrãrilor de colectare si scurgere a apelor pluviale din aceste cartiere; prin acest proiect se doreste ca toate strãzile din cele douã cartiere istorice ale orasului sã fie reabilitate si asfaltate; în acest moment, proiectul este depus pentru finantare la C.N.I. si este în analizã; valoarea acestui proiect este de peste 10.000.000 de euro;

Vom continua cu prioritate programul de asfaltare a strãzilor, pentru cartierul Deal 1 (Saturn, Rosiori, Caraiman, Câmpia Libertãtii, Dorna, Cozia, Dragomirna, Islaz cu fundãtura, Ion Roatã cu fundãturile, Iorgu Juvara – fundãturi, Panainte Chenciu, Uranus, Constantin Brâncoveanu, Emanoil Costin, Alexandru Philippide, Ion Neculce, precum si restul de strãzi nemodernizate), Cotu Negru si Tuguiata, cartierele Munteni si Podeni fiind deja depuse pentru finantare; vom continua modernizarea strãzilor si aleilor din zona de blocuri;

Proiectarea si demararea lucrãrilor la un nou corp de spital care sã rezolve problemele sistemului de sãnãtate si de acreditare a spitalului de urgentã „Elena Beldiman” pentru sectiile Infectioase, T.B.C. si Psihiatrie, accesând fonduri europene;

În baza unui studiu de specialitate, vom moderniza reteaua de canalizare si scurgere a apelor pluviale pe întreg teritoriul municipiului – etapa 1, având ca sursã de finantare fonduri europene, nationale si/sau bugetul local; aceastã modernizare este necesarã, deoarece suprafata intravilanului s-a mãrit, s-a micsorat suprafata cu pãmânt din curtile oamenilor, iar cartierele din vestul orasului (de pe deal) nu au fost prevãzute cu acest tip de retele.

De asemenea,

Vom sprijini finalizarea Variantei de ocolire a municipiului Bârlad, eliberând astfel orasul de traficul greu si oferind posibilitatea modernizãrii acestuia; vom informa locuitorii Bârladului periodic despre stadiul lucrãrilor;

Vom face toate demersurile necesare la conducerea Consiliului Judetean Vaslui de care apartine S.C. Aquavas S.A., care este una si aceeasi cu conducerea A.D.I.-A.P.C. pentru demararea si finalizarea lucrãrilor la Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerãrile Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui: apã – peste 150 de strãzi/tronsoane si canalizare – peste 145 de strãzi/tronsoane;

Vom face toate demersurile necesare la conducerea Consiliului Judetean Vaslui care a încheiat contractul cu noua firmã de salubrizare S.C. Urbana S.A., pentru ca aceasta sã-si îndeplineascã obligatiile contractuale;

În situatia în care nu se vor rezolva problemele legate de apã, canal si gunoi, luãm în calcul retragerea din aceste structuri asociative de la nivelul judetului Vaslui si conduse de P.S.D. de mai bine de 30 de ani, fie pe bazã de vot, fie prin actiune în instantã;

Vom moderniza Sistemul de Iluminat Public cu 10.721.904,49 lei fonduri europene si cu alte sume din alte surse de finantare; prin aceste proiecte, vom realiza un sistem de telegestiune si monitorizare pentru iluminatul stradal, vom extinde reteaua, vom înlocui stâlpi si lãmpi etc.;

Vom continua construirea de sensuri giratorii pentru fluidizarea circulatiei si în alte intersectii din oras: Republicii-B.C.R., Republicii-Hotin, Cerbul de Aur, Marcel Guguianu-Vasile Pârvan, Popa Sapcã-Paloda, F.E.P.A. etc.;

Vom face demersurile necesare pentru repararea clãdirii Statiei CFR din Bârlad, poartã de acces în oras;

Vom realiza parcãri pentru biciclete, supravegheate video;

Vom construi o piatã modernã cu parcare la etaj în zona bisericii Sfântul Ilie, dotatã cu spatii închise pentru desfacerea produselor agro-alimentare, cu fonduri europene, nationale sau locale;

Vom reamenaja platoul de la Piata Centralã si vom moderniza Piata Micã si piata Cartier Deal;

Vom supralãrgi aleile din cimitir (acolo unde este posibil), vom reglementa circulatia auto în interiorul cimitirului si vom realiza o evidentã informatizatã a locurilor de veci;

Vom aproba P.U.Z. pentru Centrul de Afaceri si cele 46 ha date în administrare în vederea realizãrii zonei de afaceri din nordul orasului;

Vom prelua terenul de la Centrul de Bãtrâni si vom finaliza construirea acestuia sau vom atribui constructia Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” pentru realizarea unui internat;

Vom finaliza etapa a 2-a de amenajare a albiei pârâului Valea Seacã prin programe de regenerare urbanã realizat cu fonduri europene.

MATERIAL DE PROPAGANDÃ ELECTORALÃ, COMANDAT DE PNL VASLUI SI EXECUTAT DE SC VREMEA NOUÃ SRL. COD MANDATAR: 21200012.