Primarul Boros a trecut la treabã. Planul sãu pe termen scurt (VIDEO)

Dumitru Boroș

PLANURI… La prima iesire publicã dupã alegerea sa ca primar al Bârladului, avocatul Dumitru Boros a prezentat bârlãdenilor planurile sale privind lucrãrile si proiectele ce le are în vedere în scurt timp.

Dumitru Boros a tinut sã prezinte opiniei publice, imediat dupã alegerea sa ca primar al orasului, cu ce vrea sã-si înceapã noul mandat primit de la bârlãdeni.

„Cu o continuare a celor începute si, evident, cu începerea unor proiecte noi. Încep cu semnarea contractului privind proiectarea iluminatului public, care se face cu fonduri europene. Semnarea contractuluin de finantare s-a fãcut în 21.10.2019, iar pe 24 septembrie, în acest an s-a semnat contractul pentru începerea proiectãrii. Este vorba despre înlocuirea a 1261 de stâlpi, lungimea retelei este de 25 de km, din care 3 km extindere. Se vor înlocui si becurile cu led-uri, pentru reducerea poluãrii.

Îi asigur pe bârlãdeni cã vom continua lucrãrile, acolo unde sunt începute si mã refer la lucrãrile aflate sub contract cu Viacons Rutier, si aici mã refer la strada Cerbului, Opanez, Neagoe Basarab etc, dar si la lucrãrile pe care le avem cu societatea Reiser.

Referitor la proiectul de apã si canal la Bârlad, am spus si în campanile, pe 24 septembrie am avut licitatia si a fost depusã o ofertã din partea unui contractant de la Bacãu. Am înteles cã este cel care executã lucrarea la Negresti. Toti cetãtenii din Bârlad care au venit timp de 4 ani la primãrie si au solicitat retea de apã si canalizare, acolo unde noi nu am putut realiza cu bani de la bugetul local, îi asigur cã vor beneficia într-un timp foarte scurt de aceste servicii. Este o lucrare importantã si mai fac o datã precizarea cã nu Primãria Bârlad este aplicantul, ci Aquavas, care este în subordinea CJ Vaslui. Nu retractãm nimic din cele spuse, am spus si o repet. Responsabilitatea a fost si este a Consiliului Judetean, a domnului Dumitru Buzatu, care ani de zile ne-a lãsat fãrã apã si canalizare la Bârlad.

Mai avem o altã problemã, în anumite zone sau fundãturi, unde nu avem gaz. Am semnat si acest contract, de aproximativ 600 000 de lei, ca sã începem lucrãrile în scurt timp.

La Varianta Ocolitoare a Bârladului, un subiect <<fierbinte>> în campanie, se lucreazã intens si s-a finalizat decopertarea solului vegetal pânã la Simila! Acum se fac stabilizãri la sol prin foraje de adâncime si se pregãtesc forajele pentru pilonii de la poduri. Sunt în prezent 4 santiere si 25 de utilaje si camioane. Se lucreazã, suntem în grafic si promit bârlãdenilor sã mã implic în realizarea lucrãrii atât cât îmi permite legea.

Vom realiza si niste schimbãri în primãrie. În primul rând, vom deschide cât de repede un Birou Unic, ca sã nu mai umble omul de la un birou la altul. Biroul unic va fi la intrarea în Primãrie si vom cere fiecãrui serviciu care are contact cu populatia sã trimitã acolo un om, în Biroul Unic.”, a precizat primarul Dumitru Boros.