Primarii, din nou la instruire

INSTRUIRE Grabã mare pentru inventarierea terenurilor din subordinea Unitãtilor Administrativ-Teritoriale. Primarii si factorii de rãspundere din cadrul primãriilor sunt chemati încã o datã la instruire, de aceastã datã pentru a li se explica normele de aplicare a Legii 165/2013. Prin ordin de prefect, au fost numiti si sefii comisiilor de inventariere, practic tot personalul prefecturii Vaslui, dar si angajati ai unor institutii deconcentrate ajungând presedinti, unii fãrã voie, ai acestor comisii. Problema mare a primarilor nu este volumul de muncã, care teoretic, este doar scriptic, nefiind necesare neapãrat si mãsurãtori în teren, ci felul în care-i vor plãti pe expertii topografi care, obligatoriu, trebuie sã facã parte din comisiile de inventariere. Sumele cerute de acestia sunt în jurul a 100 lei/ha, ceea ce înseamnã câteva miliarde de lei vechi ce vor trebui alocati din bugetele, si asa sãrace, ale comunelor!

Datã fiind aparitia normelor de aplicare a Legii 165/2013, privind inventarierea tuturor terenurilor si imobilelor aflate pe raza Unitãtilor Administrativ-Teritoriale (UAT), factorii de rãspundere din cadrul primãriilor vasluiene au fost chemati, din nou, la instruire. Scopul declarat al legii este acela de a se încheia, odatã pentru totdeauna, procesul de restituire, preferabil în naturã sau prin echivalent, a terenurilor si imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Graba cu care se face acest lucru, si mai ales sanctiunile foarte mari aferente cazurilor în care nu se realizeazã inventarierea, dat fiind si faptul cã, începând de la începutul anului urmãtor, persoanele strãine pot achizitiona terenuri în România, ar putea duce la o altã concluzie. Primarilor si angajatilor din primãrii prezenti la întâlnirea desfãsuratã ieri, 9 iulie, în sala de sedinte a IPJ Vaslui, li s-a explicat, de cãtre Daniela Chiper, directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliarã Vaslui, si Liviu Sorea, juristul Prefecturii Vaslui, normele de aplicare a legii si felul în care trebuie completate si predate spre centralizare anexele aferente. Culmea este cã, desi s-a insistat cã, pânã data de 18 a acestei luni, trebuiesc predate primele rapoarte de activitate ale comisiilor de inventariere special create în acest scop, multe dintre comisii nici nu s-au apucat de treabã. Motivul este chiar hilar: desi, prin ordinul de prefect remis în data de 18 iunie, de înfiintare a comisiilor de inventariere, au fost numiti si presedintii de comisii, practic dintre functionarii primãriei, de la purtãtorul de cuvânt Maria Costea ori administratorul institutiei, Cristi Cojocaru, si pânã la juristul prefecturii, Liviu Sorea, care rãspunde de municipiul Vaslui, aceştia nici mãcar nu au trecut prin comunele repartizate. Mai mult decât atât, la sedinta de ieri, alti presedinti de comisii încercau ca, mãcar cu aceastã ocazie, sã-l cunoascã pe primarul comunei la care au fost arondati, unii nestiind mãcar în ce colt al judetului este Lunca Banului sau Ibãnesti! Teoretic, legea nu specificã dacã acesti presedinti vor fi renumerati, restul membrilor din comisii urmând a presta munca de inventariere cel mai probabil în virtutea atributiilor de serviciu, dar, date fiind persoanele care au fost numite, unele dintre ele chiar din cadrul institutiilor deconcentrate, cum ar fi APM Vaslui, care nu au nici o legãturã cu fondul funciar, probabil acestia se asteaptã sã primeascã, ca la alegeri, în cazul presedintilor sectiilor de votare, bani frumosi pentru „munca” de sase luni, perioadã în care trebuie finalizatã inventarierea terenurilor si imobilelor.

Cine face parte din comisiile de inventariere?

Conform legii, din comisiile care, în urmãtoarele 6 luni, se vor ocupa de identificarea tuturor suprafetelor de teren din rezerva primãriilor sau a statului care ar putea face obiectul restituirilor, fac parte, pe lângã primar si secretar, si un reprezentant al prefecturii, unul din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (OCPI), dar si un specialist în mãsurãtori topografice si în identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul UAT (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol). În plus, acolo unde situatia o impune, ceea ce este cazul aproape tuturor comunelor vasluiene, din comisie mai trebuie sã facã parte si un reprezentant al ADS, unul din partea Directiei Silvice, ori de la Agentia Nationalã pentru pescuit si Acvaculturã. În cazul în care primãria nu dispune de un astfel de un specialist topograf, trebuie sã angajeze unul de pe o listã furnizatã de OCPI, persoana respectivã urmând a identifica pe hartã fiecare tarla, semnând documentele respective. Mai grav este cã, în general, preturile pe care acesti specialisti le cer pentru munca prestatã în cadrul comisiilor se pare cã ar fi de 100 lei/ha, ceea ce, în cazul unei comune care detine, sã spunem, 3000 ha, sumele obtinute s-ar ridica la 3 miliarde lei vechi, de câteva ori mai mult decât pentru întocmirea unui plan urbanistic general al comunei! Culmea este cã, Daniela Chiper, directorul OCPI, la întrebarea pusã în legãturã cu sursele din care vor fi plãtiti acesti specialisti, a spus doar cã „nu pot sã vã rãspund, eu rãspund doar la întrebãrile de ordin tehnic, în rest, trebuie sã respectati cadrul legal. Plata specialistilor se va face conform legii”, aceasta fiind si singura lãmurire datã de actul normativ, astfel cã primarii sunt siguri cã tot bugetele locale, si asa sãrace, vor suporta aceste cheltuieli.