Presedintele CJ Vaslui pãcãlit de dirigintele de santier Croitoru cu 2 miliarde lei vechi!

SCANDALOS… Consiliul Judetean Vaslui a plãtit miliarde de lei vechi pentru o lucrare neterminatã, fãrã a verifica situatia realã, la un proiect la care diriginte de santier este controversatul husean Alin Croitoru. O echipã a Curtii de Conturi a verificat situatia plãtilor fãcute de CJ Vaslui la proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 245L, din DN 24, Costesti-Puntiseni-Chitcani-Pârvesti-Mãnãstirea Pârvesti”, descoperind cã s-au plãtit sume în plus, fãrã ca lucrãrile sã fie realizate. Interesant este cã, în acest caz, dirigintele de santier este inginerul Alin Croitoru, un individ care are mari probleme de legalitate la lucrãrile pe care ar trebui sã le controleze. De data aceasta, peste 2 miliarde de lei vechi au fost plãtite în plus cãtre firma falimentarã Corevas, fãrã ca lucrãrile sã fie executate, Croitoru semnând situatiile de lucrãri fãrã sã verifice în teren situatia respectivã.

Initial, lucrarea de modernizare a drumului de la Costesti-Pârvesti avea o valoare de peste 6 milioane lei, lucrarea având ca termen de finalizare luna august 2012. În timp, desi lucrarea nu s-a efectuat, s-au mai fãcut acte aditionale, cinci la numãr, ultimul fiind înregistrat la 11 ianuarie 2017. În toti acesti ani, a constatat Curtea de Conturi, „nu a existat o situatie realã privind restul de lucrãri de executat sau o listã de inventariere anualã din care sã reiasã cã obiectivul de investitii a fost inventariat faptic pe teren, din care sã reiasã descrierea amãnuntitã a stadiului în care se aflã acesta”. Ce înseamnã aceasta? Cã în ultimii cinci-sase ani, nimeni de la CJ Vaslui nu s-a interesat ce lucrãri s-au fãcut la Pârvesti, însã banii s-au plãtit cãtre constructor, cu semnãtura penalã a dirigintelului de santier Alin Croitoru. Deplasându-se în teren, alãturi de specialisti, cei de la Curtea de Conturi au constatat cã s-au plãtit foarte mari din conturile judetului cãtre firma Corevas, intratã între timp în faliment. De fatã fiind si dirigintele de santier Croitoru, echipa de Curtea de Conturi a constatat cã nu se regãsesc în teren lucrãri si materiale aflate în custodia constructorului. Concluzia? „Entitatea (Consiliul Judetean, n.r.) a efectuat plãti cãtre constructor în baza unor documente justificative neconforme cu realitatea”, au constatat cei din echipa de control.

Croitoru a fãcut facturi la vitezã, pentru compensarea pagubei

Adicã, Buzatu a semnat exact ca primarul, fãrã sã stie ce se petrece la Pârvesti, pe baza unor documente certificate de incompetentul Alin Croitoru, care ar trebui tras la rãspundere pentru aceste fapte. Si, trebuie sã recunoastem, nu vorbim de sume derizorii. La o singurã facturã, din noiembrie 2011, s-a plãtit în plus suma de 5.951 lei, „lucrãri care în fapt nu au fost realizate si nu s-au regãsit faptic pe teren la data inspectiei”. Dar, surpriza a fost totalã, când a fost luatã la puricat toatã lucrarea. Pe cele trei tronsoane de drum, s-au plãtit lucrãri în plus, din banii judetului. în valoare de 206.763 lei, respectiv santuri, podete, suprastructurã. Oare, cine l-a pãcãlit pe Buzatu de a plãtit atâtia bani pentru niste lucrãri care nu existau? Sã fie hârtiile semnate de dirigintele Croitoru, oare? Credem cã aceasta este varianta corectã. Croitoru a certificat cã lucrãrile existã, a semnat documentele de platã cãtre CJ Vaslui si Buzatu a fãcut plata. Ca sã rezolve cumva situatia, acelasi Croitoru a aranjat cu conducerea Corevas sã factureze niste lucrãri executate în plus (unde oare?), prin care s-a compensat suma descoperitã de Curtea de Conturi. Rãmâne în discutie incompetenta si ilegalitãtile pe care le gireazã acest diriginte de santier, un favorit al lucrãrilor publice din judetul Vaslui.