PNL vrea sã facã din Bârlad un oras Smart ! Iatã cum va reusi!

DIGITALIZARE…Ardeleanu Mihai, Luca Liviu, Palade Florin-Nelu, Groza Iulian, Dima-Ifrim Carmen, Racovitã Ioan, Mardare Iulian, Rãzvan Blaga, Andrei Ionut, Toporas-Maftei Cezar, Bularda Carmen, Stoian Vlad, Arghirescu Constantin. Sunt candidati la functiile de consilier local sau judetean pe listele P.N.L. Ca oameni de afaceri sau cu activitãti în domeniul privat, au interactionat în dese rânduri cu institutiile publice. „Ne-am lovit, ca si dumneavoastrã, fie de prevederi legale aberante, fie de un sistem administrativ amortit. Din acest motiv, considerãm ca este absolut necesar ca, alãturi de domnul Dumitru Boros, primar, cât si de ceilalti colegi liberali, candidati la functiile de consilier local sau judetean, sã contribuim la digitalizarea administratiei publice locale.”, spun oamenii de afaceri care vor sã conducã orasul alãturi de primarul Dumitru Boros.

Iatã ce îsi propun în mandatul 2020-2024, din functiile de consilier local sau judetean:

„Sã promovãm actele normative necesare pentru ca Bârladul, pânã în anul 2025, sã devinã un oras Smart, un Bârlad Digital. Atingerea stadiului de oras inteligent nu este o sarcinã usoarã si nu se poate face pe termen scurt. Un oras inteligent creeazã interactiuni noi între furnizorii de servicii municipale si cetãteni, pentru gãsirea de solutii noi de îmbunãtãtire a conditiilor de viatã.

Principiul european <<o singurã datã>>, parte din planurile Uniunii Europene de dezvoltare a Pietei Unice Digitale, va reprezinta o prioritate pentru noi, admninistratia liberalã, în sensul reducerii sarcinii administrative asupra cetãtenilor si a persoanelor juridice.

Prin punerea în operã a acestui principiu, dorim sã recuperãm timpul pierdut la cozile de la ghisee sau în trafic, sã micsorãm timpul de asteptare în picioare, în cãldurã sau în frig, sã reducem timpul de rezolvare a solicitãrilor, sã reducem dependenta de programul de lucru la ghiseu, sã diversificãm mijloacele de informare sau de interactiune cu administratia publicã localã. Si nu în ultimul rând, sã dãm o sansã în plus dezvoltãrii Bârladului.”, aratã în proiectul lor politic candidatii PNL – oameni de afaceri.

În cadrul proiectului „Bârladul, oras Smart”, consilierii locali P.N.L. propun: Bârladul Digital 2025

Astfel, vom promova proiecte în consiliul local sau judetean cel putin pentru:

Crearea unui centru national de excelentã pentru cunoastere, inovare si creativitate, axat pe continutul digital;

Înfiintarea Agentiei de Dezvoltare a Bârladului Digital/Smart;

Implementarea biroului unic cu depunerea si eliberarea on-line a documentelor;

Adoptarea de solutii de transport inteligent la nivelul mijloacelor de transport (acces wi-fi, monitorizare GPS);

Implementarea proiectului pentru modernizarea infrastructurii de transport în scopul reducerii emisiilor de carbon în municipiul Bârlad si achizitionarea a 10 autobuze electrice;

Adoptarea de solutii de comunicare cu cetãtenii prin aplicatia „E-Bârlad”;

Instalarea de bãnci inteligente cu acces la internet, publicitate, panouri fotovoltaice, încãrcat telefoane, senzor cardiac, reclamã cu voce, informatii meteo;

Adoptarea de solutii de management a iluminatului public, de management si contorizare inteligentã a sistemului public de apã, gaz si energie electricã, securizarea accesului la internet pentru aplicatii, solutii de tip „Civic Alert”;

Amenajarea de platforme îngropate de colectare selective a deseurilor;

„Deja am fãcut primii pasi pentru ca municipiul Bârlad sã devinã oras smart, cu fonduri europene sau locale: Reteua de internet Wi-Fi la care bârlãdenii au acces gratuit, în care functioneazã 22 puncte de acces (Grãdina Publicã, Spital, Stadion, Parc teatru, Centru, Piatã, Cerbul de Aur, Confectii, zonele liceelor din municipiu); Dezvoltarea capacitãtii administrative a municipiului Bârlad; Actualizarea site-urilor WEB;  Implementarea solutiilor de platã on-line a taxelor, impozitelor locale si a amenzilor”,

Stã în puterea noastrã si a întregii comunitãti bârlãdene sã finalizãm cu succes aceste proiecte.

#sepoate

Votati, Dumitru Boros, primar si echipa de consilieri locali PNL – pozitia 5

MATERIAL DE PROPAGANDÃ ELECTORALÃ, REALIZAT DE SC VREMEA NOUÃ SRL, COMANDAT DE PNL VASLUI

COD MANDATAR: 21200012