Olimpiada judeteanã de lingvisticã, la LMK. Doar patru elevi vor merge la etapa nationalã

EXAMEN... 101 elevi din judetul Vaslui vor participa astãzi la etapa judeteanã a olimpiadei de lingvisticã, ce va avea loc la Liceul Teoretic "Mihail Kogãlniceanu".

COMPETITIE… Prima olimpiadã judeteanã care va avea loc în Vaslui este cea la lingvisticã. Aceasta va fi sustinutã de 101 elevi de clasele V-XII si va avea loc la Liceul Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” (LMK). Cei mai buni elevi se vor califica la etapa nationalã, programatã în perioada 8-10 mai, în Ilfov, si organziatã în parteneriat cu Institutul de Lingvisticã al Academiei Române si cu Universitatea din Bucuresti.

Olimpiada de lingvisticã de anul acesta vine cu câteva schimbãri importante. Una dintre acestea vizeazã structura subiectelor: sectiunea de exercitiu (clasele V-VIII) va cuprinde douã subiecte, cerinte comune pentru claseleV-VI si VII-VII si cerinte suplimentare pentru clasele VII-VIII. Sectiunea de performantã (clasele IX-XII) va cuprinde trei subiecte, ca în anii precedenti. Atât pentru sectiunea de exercitiu, cât si pentru cea de performantã, subiectele vor fi însotite de foi de rãspuns, pe care se vor redacta solutiile conform indicatilor, în limita indicatã de spatiu. O altã schimbare vizeazã evaluarea si calificarea la etapa nationalã: toate lucrãrile de la etapa judeteanã vor fi trimise la Bucuresti si corectate de cãtre comisia centralã a olimpiadei, în termen de 45 de zile de la data sustinerii probei. Fiecare judet are alocat un numãr de locuri pentru etapa nationalã, dupã cum urmeazã: clasele V-VI: un elev, clasele VII-VIII: un elev, clasele IX-XII: doi elevi.

Olimpiada de lingvisticã are rolul de a dezvolta o competentã-cheie fundamentalã: învãtarea de a învãta

Olimpiada de Lingvisticã „Solomon Marcus” pune în valoare abilitãtile lingvistice ale elevilor în relatie cu modelul matematic al comunicãrii si se bazeazã pe nivelul de culturã generalã, fãrã a presupune cunostinte speciale, ci doar o bazã teoreticã fundamentalã (concepte esentiale, însusite prin învãtare si întelegere, în raport de complementaritate) si nu presupune parcurgerea programelor scolare disciplinare de limba românã si de matematicã. Potrivit regulamentului olimpiadei de lingvisticã, competitia „stimuleazã performanta la nivel comunicativ-functional si se înscrie în tendintele moderne în comunicare, vizând diminuarea limitelor si eliminarea barierelor existente din perspectivã strict idiomaticã. Rolul olimpiadei este de a dezvolta competenta-cheie fundamentalã, aceea de a învãta sã înveti, prin: cresterea interesului pentru componenta lingvisticã a comunicãrii, fundamentalã pentru derularea procesului în dimensiunea sa pragmaticã; cultivarea multilingvismului, cu sprijin în limba maternã; încurajarea diversitãtii lingvistice si culturale; stimularea abilitãtilor elevilor pentru gândirea logicã si analogicã si aplicarea creativã a cunostintelor generale în decodarea mesajului; dezvoltarea competentei de a rezolva probleme autonome de lingvisticã, folosind datele lingvistice oferite, fãrã a cunoaste limbile respective; întelegerea mecanismului care stã la baza traducerii automate si care guverneazã lingvistica computationalã”.