Medicii care nu prescriu retete electronice, sanctionati

Medicii care vor refuza sã prescrie retete electronice vor fi sanctionati cu un anumit procent din venituri, începând cu anul viitor. Acest lucru este prevãzut în proiectul Contractului Cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2013-2014.

Reteta electronicã a intrat în vigoare din iulie, ea fiind folositã în paralel cu cea clasicã pânã la finele anului, începând cu anul urmãtor urmând a fi prescrise doar retete electronice. Noul Contract Cadru pentru 2013-2014 urmeazã sã fie dezbãtut public în perioada 29 octombrie-1 noiembrie. Medicii vasluieni sunt de pãrere cã aceste sanctiuni sunt binevenite însã ar trebui aplicate doar în cazurile în care medicii nu vor sã utilizeze reteta electronicã din rea-vointã, iar cei care nu se pot supune cererii din motive tehnice sã fie „iertati”. Multi medici de familie din mediul rural nu au Internet si de multe ori curentul electric cade fiindu-le astfel imposibil sã utilizeze calculatorul. „Este vorba de un proiect al Contractului Cadru, noi asteptãm normele, ca sã stim exact cum se va aplica. Sunt foarte multi medici care presteazã servicii medicale în zone rurale unde curentul electric picã la cea mai micã adiere de vânt si de aceea trebuie analizat fiecare caz în parte. În astfel de situatii nu mai putem vorbi de o vinã sau un refuz al cadrului medical. În cazul celor care nu prescriu în sistem electronic fãrã a avea un motiv serios sanctiunile sã fie aplicate.”, considerã medicii de familie vasluieni. Potrivit proiectului, „în cazul în care în derularea contractului se constatã nerespectarea obligatiei prevãzute la alin. (6), se retine o sumã egalã cu contravaloarea prescriptiilor medicale electronice off-line introduse în sistemul informatic, prescrise si eliberate în cadrul trimestrului. Retinerea sumei prevãzute la alin. (7) se face din prima platã care urmeazã a fi efectuatã, pentru furnizorii care sunt în relatie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate. În situatia în care suma prevãzutã la alin. (7) depãseste prima platã, recuperarea sumei se realizeazã prin platã directã sau executare silitã, în conditiile legii”.