Lucian Pãdureanu, o alternativã realã pentru comuna Fruntiseni | VIDEO

CANDIDAT…Condusã de un primar care nu a stiut sã atragã deloc fonduri pentru dezvoltare, Fruntiseniul a rãmas la coadã la acest capitol. Sãtul sã-si vadã comuna pe ultimul loc în ceea ce priveste dezvoltarea si implementarea de proiecte, Lucian Pâdureanu, un om cu experienta celor 18 ani petrecuti în strãinãtate, a decis sã punã tot ceea ce a învãtat în slujba comunitãtii. Vine în fata alegãtorilor cu un plan de dezvoltare bine pus la punct care, odatã implementat, va duce la îmbunãtãtirea calitãtii vietii. „Nu vreau sã promit alegãtorilor lucruri imposibile, dar pot sã-mi iau angajamentul, în fata lor, cã voi transforma în realitate tot ceea ce s-ar fi putut construi în comuna Fruntiseni dar nu s-a dorit. Fondurile nerambursabile sunt cheia succesului, indiferent cã vin de la Uniunea Europeanã sau în baza parteneriatelor cu Guvernul”, este de pãrere Lucian Pãdureanu. Candidatul liberal face trimitere aici la faptul cã actualul primar Ionel Onel, cel care, chiar dacã îi lipsesc câteva luni dintr-un mandat de patru ani, nu a vrut sau nu a stiut sã atragã fondurile necesare dezvoltãrii comunei. Onel a avut la dispozitie, pe lângã fondurile europene, alte douã fonduri guvernamentale (PNDL1 si PNDL2 – n.r.). În schimb, a ales sã facã investitii din bugetul local, cu atribuiri directe cãtre firme de casã, fãrã sã tinã cont si de legislatia în vigoare.

Sub conducerea unui primar dezinteresat de soarta comunitãtii, comuna Fruntiseni reuseste un record negativ si anume, se aflã printre putinele comune vasluiene care nu se dezvoltã folosindu-se de fondurile puse la dispozitie de Uniunea Europeanã sau de cãtre Guvern. Primarul Ionel Onel motiveazã acest lucru prin faptul cã nu a avut un mandat întreg si i-au lipsit câteva luni. În schimb, acum, Fruntiseniul are o nouã alternativã în persoana inginerului Lucian Pãdureanu, un om cu o vastã experientã cãpãtatã peste hotare. „Am muncit 18 ani în vestul Europei si pot aduce cu mine, la primãrie, tot bagajul de cunostinte acumulat în aceastã perioadã. Am abordat pânã acum o serie amplã de proiecte, din Programul meu de administrare localã pe care îl propun pentru dezvoltarea comunei Fruntiseni, proiecte care, spre surprinderea mea, au avut un impact important în rândul dumneavoastrã. Nu mã sfiesc sã vã multumesc public, întrucât, colaborând cu mine la acest program – cu sfaturi, idei si alte proiecte de viitor – ati demonstrat cã nu vã mai este de mult indiferentã viata administrativã a comunei. Prioritãtile dumneavoastrã sunt, evident, si ale mele iar pentru ca acestea sã se poatã pune în practicã trebuie doar sã avem încredere totalã unii în altii. Unul dintre proiectele mele este „Comuna Fruntiseni, în sigurantã”. Desi poate pãrea relativ uzatã sintagma „Sigurantã si încredere”, eu am convingerea cã doar atunci când locuiesti într-o comunitate în care te simti protejat poti avea certitudinea cã lucrurile merg spre bine. Desi suntem o comunã de talie medie la nivel national, siguranta îsi are locul ei bine definit în comunitate. De aceea, vãd necesar sã vã propun înfiintarea a douã servicii cu atributii concrete în aceastã directie. Este vorba despre Politia Localã si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã. Pentru cã am vãzut cã cele douã servicii functioneazã foarte bine în alte comune, actionând în interesul legitim al cetãteanului, cred cã proiectul trebuie implementat si la Fruntiseni. În cazul comunei noastre este vorba doar despre trei persoane, ce ar putea fi angajate la cele douã servicii: doi politisti locali si un functionar cu atributii în prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentã. În cele douã domenii de activitate, legile sunt clare iar atributiile fiecãruia foarte bine stabilite. Fie cã vorbim despre asigurarea patrulãrilor pe timp de noapte, organizarea de actiuni de sprijin sau constatarea unor acte de încãlcare a legilor, politistii locali nu trebuie sã lipseascã dintr-o comunitate sigurã. Veniturile salariale si le pot asigura singuri de la bugetul local: prin sanctiunile date celor certati cu legea si cu traiul civilizat. Asa cum nu trebuie sã lipseascã nici personalul specializat în prevenirea si interventia în cazul unor situatii de urgentã, cum ar fi alunecãrile de teren, inundatiile, furtuni sau cutremure. Cu totii suntem constienti cã natura ne dicteazã traiul zilnic si de ce sã combatem efecte negative, când am putea sã le prevenim? Sansa noastrã, a tuturor, de dezvoltare realã a comunei începe dupã data de 27 septembrie, când, doar împreunã, cu totii putem demonstra cã si la Fruntiseni se poate”, spune Lucian Pãdureanu.

Iatã ce propune Lucian Pãdureanu pentru dezvoltarea comunei Fruntiseni

Ca o alternativã la primarul care a demonstrat cã nu vrea, Lucian Pãdureanu vine în fata alegãtorilor cu un program bine stabilit. Prioritãtile sale sunt trasate în functie de nevoile fiecãrui cetãtean si pleacã de la dezvoltarea infrastructurii rutiere si a retelei de apã si canalizare. Astfel, Pãdureanu propune apã în Fruntiseni si Grãjdeni, strãzi complet asflatate în cele douã sate, dar si o canalizare functionalã. Ce s-a fãcut pânã acum par proiecte gândite pe genunchi, cu bani putini, din bugetul local, retele ce nu asigurã necesarul de apã al comunei. De asemenea, viitorul primar vorbeste si de construirea si dotarea unui cabinet medical scolar, al unuia uman, dar si un cabinet veterinar, mai ales cã, la sate, este nevoie de asa ceva. „În ceea ce priveste învãtãmântul, promit cã voi face ceea ce tine de mine pentru accesul la Internet al tuturor elevilor comunei, dar si dotãri cu tablete si laptopuri. De asemenea, asigurarea de stocuri permanente de materiale sanitare si dezinfectanti, termoscanere si alte materiale de protectie pentru asigurarea tuturor conditiilor de securitate sanitarã a elevilor, cadrelor didactice si personalului nedidactic si didactic auxiliar, sunt prioritãti ale programului de administrare propus de mine. Si nu în ultimul rând, completarea bugetului scolii si sustinerea din bugetul local a achizitei unui microbuz scolar destinat ansamblului de dans, precum si pentru transportul elevilor comunei la olimpiade si concursuri scolare sau în excursii”, spune Lucian Pãdureanu. De asemenea, propunerile mele tin si de administratie, viata socialã si culturalã a comunei, asa cum reiese si din pliantul împãrtit alegãtorilor din Fruntiseni.

Primãria Fruntiseni are nevoie de transparentã

O situatie mai putin obisnuitã s-a petrecut la Primãria comunei Fruntiseni atunci când candidatul liberal Lucian Pãdureanu a avut curaj sã cearã, în baza legislatiei în vigoare, câteva informatii de interes public. Acesta întreba dacã aductiunea de apã Miclea a fost fãcutã în urma unei decizii a Consiliului Local si dacã investitia a respectat întocmai legislatia în vigoare. Drept rãspuns, reprezentantii primãriei, în frunte cu edilul Ioan Onel, au spus cã datele vor fi puse în vigoare dupã 30 de zile. „Dacã aceste investitii ale primarului ar fi fost fãcute în conformitate cu legislatia în vigoare, atunci nu vãd de ce nu ar fi transparenti si de ce nu ar pune la dispozitie informatiile cerute. Asteaptã rezultatul alegerilor si, dacã va pierde, atunci nu va mai fi treaba primarului Onel”, mai spune Lucian Pãdureanu.

MATERIAL DE PROPAGANDÃ ELECTORALÃ, REALIZAT DE SC VREMEA NOUÃ SRL, COMANDAT DE PNL VASLUI

COD MANDATAR: 21200012