Locuri de muncã în domeniul hotelier – gastronomic în Germania

Prin reteaua EURES România sunt disponibile 77 posturi pentru lucrãtori calificati in domeniul hotelier – gastronomic, care doresc sã desfãsoare o activitate sezonierã în Germania. Selectia acestora se va face în urma unei actiuni organizate la Brasov în luna februarie 2015.

Compania germanã Europa Park, McDonald’s si Centrala de Mediere a Strãinilor si Specialistilor ZAV Bonn oferã locuri de muncã pentru urmãtoarele meserii: bucãtar – 20 de posturi, ospãtar – 25 de posturi, personal în industria gastronomiei de sistem – 20 posturi, ajutor bucãtar – 6 posturi, si cameristã/roomboy – 6 posturi. Pentru ocuparea posturilor de bucãtar, ospãtar si personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesionalã încheiatã, experientã în domeniu si cunostinte bune/foarte bune de limba germanã (nivel B1/B2), precum si cunostinte bune de limba englezã (nivel B1). Pentru posturile de ajutor bucãtar si cameristã/roomboy, angajatorii germani solicitã persoane care au cunostinte de limba germanã, nivel A2 – B1, precum si experientã în domeniu. Angajarea se face pentru o perioadã de 9 luni, cu posibilitate de prelungire, începând cu luna martie 2015. Salariul oferit este de 1500 – 2200 euro brut/lunã pentru lucrãtorii calificati (bucãtar, ospãtar) si de 1300 – 1600 euro brut/lunã pentru personalul necalificat (ajutor bucãtar, cameristã/roomboy, personal in industria gastronomiei de sistem). Programul de lucru este cu normã întreaga, iar cazarea poate fi asiguratã de cãtre angajator sau acesta poate oferi sprijin in vederea gãsirii unei locuinte. Persoanele cu domiciliul în judetul Vaslui, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sã se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, strada Spiru Haret,nr. 5, telefon 0372.76.44.88, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în strãinãtate si pentru a primi invitatie de participare la selectie. Înscrierea în baza de date se realizeazã pe baza urmãtoarelor documente: cerere tip, care se completeazã la sediul AJOFM Vaslui, copie act de identitate sau pasaport cu valabilitate minim 6 luni, C.V model Europass (cu fotografie) în limba germanã (Lebenslauf), cazier judiciar si adeverintã de la medicul de familie, cu mentiunea „Clinic sãnãtos/Apt pentru muncã”.