Lista initiativelor vasluiene, care vor primi finantare în programul „Fondul pentru un viitor mai bun în comunitãti”

Fundatia Comunitarã Iasi a anuntat lista proiectelor care au câstigat micro-granturi nerambursabile în cadrul programului „Fondul pentru un viitor mai bun în comunitãti”. Sunt nouã proiecte care au ca scop îmbunãtãtirea nivelului educatiei din Vaslui si care vor primi, în total, 237.500 lei. Acestea presupun:

  • înfiintarea la Vaslui a unui club de roboticã si astronomie unde se vor organiza activitãti experimentale, de observare a spatiului, de construire si programare roboti;
  • activarea unui spatiu de lucru în aer liber dedicat dezvoltãrii activitãtilor de învãtare prin joacã si muzicã, pentru copii cu dizabilitãti;
  • organizarea de ateliere experimentale pentru dezvoltarea încrederii în sine si a curiozitãtii pentru stiinte a elevilor, prin întelegerea fenomenelor din viata de zi cu zi;
  • activitãti care încurajeazã implicarea civicã si antreprenorialã în care tinerii initiazã si implementeazã proiecte pentru comunitate.

Toate activitãtile incluse în cele 9 proiecte finantate se vor desfãsura în perioada septembrie 2020 – martie 2021 în Vaslui si au ca scop cresterea si îmbunãtãtirea educatiei cu participarea urmãtoarelor scoli si organizatii: Scoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”, Liceul „Mihai Kogãlniceanu”, Scoala Gimnazialã „Mihai Eminescu” Laza, Scoala Gimanzialã „Constantin Motas”, Liceul Teoretic „Emil Racovitã”, Asociatia Profizica, Asociatia culturalã ArtEst – Vaslui, Asociatia Excelentã Vasluianã, Asociatia ONU din România – Club Vaslui etc. Informatiile privind data la care se vor desfãsura activitãtile, clasele sau atelierele vor fi furnizate, atât în mediul offline, cât si în cel online, de cãtre organizatorii proiectelor si pe pagina de facebook a Fundatiei Comunitare Iasi, începând cu luna octombrie.

„Credem cã puterea unei comunitãti este datã de forta legãturilor sociale specifice grupurilor mici, dar implicate în viata cetãtii. Încrederea socialã se construieste prin actiuni directe, care produc efecte observabile, iar aceste initiative care sunt generate de comunitate pentru comunitate pot, în timp, consolida încrederea de care comunitãtile au nevoie pentru a se dezvolta, a declarat Ciprian-Mihai Pãius, director Executiv Fundatia Comunitarã Iasi.