Investitiile de fite, scoase la concesionare la Bârlad

GOSPODAR SAU NU? Primarul municipiului Bârlad, Constantin Constantinescu, va scoate la licitatie pentru concesionare cele douã investitii fãcute cu bani împrumutati de la bancã: Cinematograful “Victoria” si Centrul pentru revigorare corporalã si loisir (SPA) din localitate. Investitiile, care au îndatorat Bârladul pe 25 de ani, pentru care plãtesc bârlãdenii circa 205 000 de lei lunar din bugetul local, au prevãzute în caietul de sarcini redeventele care vor trebui plãtite lunar de cãtre cei care vor dori sã le concesioneze, redevente care nu acoperã nici pe departe rata lunarã la bancã.

În sedinta Consiliului Local Municipal Bârlad din 29 ianuarie, pe ordinea de zi figureazã printre cele 30 de proiecte de hotãrâre si cele care privesc aprobarea proiectelor de însusire a studiilor de oportunitate si a caietelor de sarcini în vederea concesionãrii lor prin licitatie publicã, a obiectivelor “Centru de revitalizare corporalã si loisir” si Cinematograful “Victoria” din Bârlad. Aceste douã obiective sunt modernizate cu bani împrumutati de Primãria Bârlad, cu aprobarea CLM, de la bancã, pentru care bârlãdenii sunt datori timp de 25 de ani. Investitia s-a ridicat la aproximativ 2, 5 milioane euro (11 milioane lei noi). Primãria Bârlad are calitate de beneficiar, Urban Proiect Bârlad fiind firma de constructii care a realizat reabilitarea clãdirilor. Împrumutul pentru reabilitarea clãdirilor si dotarea interiorului a fost fãcut prin intermediul Directiei Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DPPC). Încã din iulie anul trecut s-au arãtat interesati sã concesioneze Centrul SPA mai multi întreprinzãtori privati. Au venit afaceristi din Bacãu, dar si din alte judete. Zvonurile sunt cã, cel mai probabil, acesta va fi preluat de un om de afaceri din Bârlad. “Sper sã punã botul Dobro’ (Dan Dobrovolschi, afacerist din Bârlad – n.r.)”, a spus atunci Constantinescu ziaristilor cu prilejul prezentãrii celor douã mari realizãri ale orasului. Potrivit lui Titi Constantinescu, DPPC realizeazã anual profituri semnificative, bani care se duc în mare parte la bugetul de stat. Prin realizarea împrumutului necesar reabilitãrii celor douã clãdiri, respectiv obligarea la plata ratelor cãtre CEC, banii rãmân, de fapt, orasului. “Banii pentru împrumutul fãcut vor fi returnati din profitul net. Cel putin jumãtate din profit se ducea la stat, asa mãcar am fãcut investitii pentru oras“.

Concesionãrile pe 15 ani, amortizarea investitiei în multi ani!

Pentru a vedea cât de gospodar este primarul Titi Constantinescu, care a gândit investitiile repective si le-a si materializat, sã vedem care sunt redeventele cerute prin caietul de sarcini. La Cinematograful “Victoria”, unde sunt scose la concesionare trei loturi si anume Lotul 1 – centrul multimedia (cinematograf 3D), lotul 2 – sala de conferinte si lotul 3 – spatiul expozitional, redeventa minimã a fost calculatã în felul urmãtor (cu TVA): lotul 1 – 14.759,99 lei lunar, lotul 2 – 6 629,20 lei lunar, iar pentru lotul 3 – 2 783,89 lei lunar. Concesionarii vor plãti penalizãri de 0,3 % pe zi din suma datoratã, dacã nu plãtesc concesionarea la data stabilitã lunar prin contract. Deci calcul simplu, lunar se vor aduna, în cazul concesionãrii celor trei loturi de la Cinema “Victoria” – 24 173, 08 lei, iar anual 290 076, 96 lei, asta în cazul fericit când bârlãdenii vor avea filme 3D, sedinte si expozitii zilnic. La Centrul pentru revitalizare corporalã si loisir (fosta Baie Comunalã), care pune la dispozitie bârlãdenilor douã piscine (una de 33,45 mp si alta de 121,95 mp), saune umede si uscate, salã de masaj si relaxare, salã de fitness si aerobic, redeventa pentru costul creditului solicitat pentru modernizare este de 183 596, 51 lei pe an adicã 15 292, 21 lei lunar. Întrebarea este dacã este sau nu primarul Titi gospodar. Se vor acoperi costurile lunare pentru creditul luat ca sã fie modernizate cele douã obiecitve? Si cam în cât timp se vor amortiza cele douã investitii? Având în vedere cã deja municipalitatea bârlãdeanã plãteste deja lunar 205 000 de lei rate la bãnci pentru investitiile fãcute cu bani împrumutati, iar aici nu intrã canalizãrile din cartierele Munteni si Podeni, pentru care încã nu s-a initiat creditul.