Începând din acest an scolar, toti elevii bârlãdeni merg gratuit la scoalã cu autobuzele Unistil!

REGLEMENTARE… O veste bunã pentru elevii bârlãdeni. În conformitate cu deciziile luate de Guvernul PNL în mai anul acesta, toti elevii beneficiazã de transport gratuit  pe bazã de abonament lunar. La Bârlad, acest abonament este eliberat de la sediul  SC Unistil SRL Bârlad. Vã reamintim cã pe 28.05.2020, a fost aprobatã Hotãrârea de Guvern prin care se reglementeazã procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, toti elevii vor beneficia în mod gratuit de transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta între localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati fiind, astfel, asiguratã pe toatã perioada anului scolar.

Facem câteva precizãri, necesare elevilor care circulã cu autobuzele în Bârlad spre si de la scoalã. Pentru eliberarea abonamentului, este necesar sã vã prezentati la sediul  SC Unistil SRL Bârlad cu carnetul de elev vizat de unitatea de învãtãmânt de care apartineti, pe anul în curs. Elevii care nu au domiciliul în municipiul Bârlad vor prezenta pentru eliberarea abonamentului pe lângã carnetul de elev cu viza anualã si o adeverintã de la unitatea de învãtãmânt de care apartine.

Guvernul PNL a reglementat procedura de decontare

Vã reamintim cã în luna mai, a fost aprobatã Hotãrârea de Guvern prin care se reglementeazã procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, elevii vor beneficia în mod gratuit de transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta între localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati fiind, astfel, asiguratã pe toatã perioada anului scolar.

Elevii scolarizati în România vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier si naval, transportul rutier judetean si naval între localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, transportul interjudetean si transportul intern feroviar si cu metroul.

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învãtãmântul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, apartinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învãtãmânt, vizat prin stampilã pentru anul în curs, eliberarea documentului de cãlãtorie cu transportul local de tipul legitimatie de transport/abonament/card sau alte documente tip, cu valabilitate lunarã.

Operatorul de transport public local are obligativitatea de a mentine acelasi tarif pentru elevi pe durata anului scolar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de cãlãtori.

Pentru asigurarea gratuitãtii transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învãtãmântul preuniversitar, domiciliati în altã localitate fatã de unitatea de învãtãmânt, depun la începutul fiecãrui semestru, la secretariatul scolii, o cerere, prin care solicitã eliberarea unei adeverinte care atestã calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învãtãmânt, în vederea deplasãrii cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea scolarã.

În baza acestei adeverinte, operatorul de transport rutier elibereazã documentul de cãlãtorie de tipul legitimatie de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevãzut în adeverinta eliberatã de unitatea de învãtãmânt.

Elevii din învãtãmântul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii de transport feroviar de cãlãtori vor elibera elevilor legitimatii de cãlãtorie si abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a.

Elevii din învãtãmântul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bazã de abonament lunar, pe tot parcursul anului scolar. Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima filã codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverintei doveditoare si a certificatului de nastere, în copie, pentru elevii claselor pregãtitoare.