De mâine, poți împuternici un avocat să-ți ridice certificatele de cazier judiciar, naștere și căsătorie

Persoanele care au nevoie să își ridice certificatul de cazier judiciar ori certificatele de naștere sau de căsătorie pot, de mâine, să îi ceară acest lucru și unui avocat, acordându-i acestuia o împuternicire avocațială, în acest sens. Modificările au fost introduse prin Legea nr. 208/2020.

În primul rând, ea va permite ca, pe lângă o persoană împuternicită cu o procură notarială, și avocatul să poată să ridice cazierul judiciar al unei persoane, dacă are o împuternicire din partea acesteia. Până acum, era posibilă doar ridicarea de către o persoană care avea o procură notarială.

În al doilea rând, avocatul va putea, tot în aceleași condiții, să ridice certificatul de naștere, respectiv de căsătorie, al unui persoane. La fel ca în situația de mai sus, până acum era posibilă ridicarea unor astfel de documente, de către o altă persoană decât cea vizată de ele, doar dacă exista o procură notarială.

Este foarte greu de precizat care va fi prețul mediu pentru asemenea servicii. În plus, chiar dacă m-aș referi la onorariile minime recomandate de Uniunea Națională a Barourilor din România, nu există o secțiune specială pentru ridicarea de acte precum cele de mai sus. …https://avocatnet.ro/articol_55943/De-maine-po%C8%9Bi-imputernici-un-avocat-s%C4%83-%C8%9Bi-ridice-certificatele-de-cazier-judiciar-na%C8%99tere-%C8%99i-c%C4%83s%C4%83torie.html