Darul Episcopului Ignatie pentru credinciosi: volumul publicistic „Maladia ideologiei si terapia Adevãrului”

SEMNAL PUBLICISTIC… Volumul „Maladia ideologiei si terapia Adevãrului”, semnat de Preasfintitul Pãrinte Episcop Ignatie, este cea mai recentã aparitie a Editurii Horeb a Episcopiei Husilor. Lucrarea însumeazã mai multe luãri de pozitie, apãrute, în mediul online, pe parcursul anilor 2018-2020. Au fost scrise contextual, ca rãspuns la diferite provocãri ale ideologiei marxismului cultural, care, când sub masca falsei tolerante, când sub masca „salvatorului de serviciu”, care vrea „binele” celorlalti prin apelul viclean la diversitate, insinueazã faptul cã singura optiune „viabilã” a prezentului ar fi „omul nou”, despuiat de „corsetul” traditiei, ordinii si autoritãtii spirituale. Adicã, o reînviere si reinventare a vechilor ideologii totalitare si atee”, dupã cum au transmis, într-un comunicat de presã, reprezentantii Episcopiei Husilor.

Volumul este structurat în douã pãrti: „Adevãrul si ideologia” si „Actul credintei între rigorile pandemiei si asaltul secularismului”, ambele având ca numitor comun detectarea pericolului ereziei de a ideologiza totul în detrimentul asumãrii alternativei de a trãi si gândi viata prin prisma Evangheliei, ca preeminentã a experientei asupra cuvântului. Prefata volumului este semnatã de domnul Teodor Baconschi, care, printre altele, afirmã:  „Scrisul chiriarhului dovedeste cã Ortodoxia nu rimeazã cu fundamentalismul, dar nici cu relativismul, cã Biserica e suma mãdularelor sale – deci cã nu suferã reductii clericaliste – dar mai ales cã încercãrile secularismului agresiv nu se trateazã prin victimizare, ci prin nãdejde curajoasã în Pronia divinã, care ne cheamã sã-i fim martori. Fie cã redacteazã scrisori pastorale, articole de gazetã, studii sau simple postãri pe social media, autorul ne învatã, strãin de orice patos dolorist, cã urmarea lui Hristos e asumarea cu demnitate a Crucii Sale. Dumnezeu nu are cu noi o învoialã hedonistã, nu e garantul transcendent al capriciilor noastre, în cãutarea egoistã a unor averi si fericiri lumesti. El este Cel ce este si Acela întru care toate, laolaltã cu noi, subsistã, suferã, se împlinesc si drumetesc spre vesnicie. Preasfințitul Ignatie al Husilor le aminteste crestinilor (de la confratii sinodali, pânã la elevul istet care-si cautã scopul) cã avem datoria sã oferim lumii smintite de azi o „alternativã” bunã, frumoasã, autenticã, inteligentã si necrispatã”: nu sunt acestea atributele Evangheliei perene?”, a scris, în prefatã, Teodor Baconschi.

Toate încasãrile din vânzarea cãrtii vor sustine activitãtile de caritate din întinsul Eparhiei

„Cartea se doreste a fi un manifest al firescului din noi, o invitatie la prudentã, la moderatie si la libertatea unei vieti trãite ca dar al lui Dumnezeu si bucurie pentru semenii nostri, precum si un semnal de alarmã asupra faptului cã am intrat în epoca demonetizãrii valorilor înalte ale adevãrului despre Dumnezeu si om. Volumul va putea fi achizitionat, în curând, din magazinele de profil si de la pangarele bisericilor din eparhie. Toate fondurile obtinute din vânzarea acestei cãrti vor fi folosite pentru susținerea activitãtilor social-caritative ale Episcopiei Husilor”, a transmis Biroul de Presã al Episcopiei Husilor.