Bârlãdenii fãrã acte de identitate pot scoate acte provizorii pentru a vota!

ATENTIE!… Serviciul Public Comunitar Local de evidenta Persoanelor (SPCLEP) va avea program prelungit în perioada alegerilor locale, astfel: Sâmbãtã, 26.09.2020, 8:00 – 16:00 siDuminicã, 27.09.2020, 7:00 – 21:00.

În zilele de 26 si 27 septembrie, SPCLEP va solutiona cu prioritate cererile pentru eliberarea actelor de identitate, pentru motivele prevãzute la art. 19, alin (1) lit. f), g) si j) din O.U.G. nr. 97 / 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetãtenilor români. Actele de identitate emise de autoritãtile publice, care au expirat începând cu data de 1 martie 2020, îsi mentin valabilitatea pe toatã durata stãrii de urgentã / alertã precum si pentru o perioadã de 90 de zile de la încetarea acestei stãri (Legea nr 55 / 2020).Taxele pot fi achitate în numerar la SPCLEP, doar în zilele de 26 si 27 septembrie.

„Facem mentiunea cãvor fi solutionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedã act de identitate, astfel încât sã-si poatã exercita dreptul la vot. Pentru eliberarea cãrtii de identitate provizorii, solicitantul va prezenta 3 fotografii 3/4. SPCLEP nu produce fotografiile necesare pentru eliberarea cãrtii de identitate provizorii. Reamintim cã, în conformitate cu prevederile Hotãrârii nr. 81/7.09.2020 a Biroului Electoral Central, alegãtorul care detine un act de identitate al cãrui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020, îsi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.”, mentioneazã Monica Stoleriu, directorul executiv al SPCLEP Bârlad.