Avansuri din subventii pentru fermieri

De la mijlocul lunii noiembrie, a început autorizarea la platã a avansului aferent cererilor de subventii depuse în cadrul programului SAPS 2013. În afara fermierilor care beneficiazã de subventii în cadrul schemei unice de platã pe suprafatã, au mai beneficiat de avansuri acordate pentru fermierii din zona defavorizatã a judetului Vaslui, si cei care au aplicat pentru pachetul 4 – culturi verzi, si pachetul 5 – agriculturã ecologicã, în total 3156 fermieri.

Agricultorilor care au accesat, în acest an, diverse scheme de sprijin în agriculturã, respectiv pe schema unicã de platã pe suprafatã, sau pe Axa II, inclusiv cei care au aplicat pentru pachetul 4 – culturi verzi, si pachetul 5 – agriculturã ecologicã li s-a virat în conturi avansul aferent subventiilor pentru acest an. Astfel, conform informãrii Centrului Judetean al Agentiei de Plãti si Interventii pentru Agriculturã Vaslui, începând cu data de 16 noiembrie a început autorizarea pentru avans aferentã schemei de platã SAPS 2013. Cuantumul avansului este de 50% din valoarea subventiei acordate pentru acest an, respectiv de 60,99 euro. Pânã la aceastã datã, au fost virate în conturile a 28.314 fermieri vasluieni avansurile aferente unei suprafete totale de peste 70,55 milioane lei. În plus, începând cu luna septembrie, au fost acordate avansurile pentru plãtile pe Axa II fermierilor care detin si utilizeazã suprafete de teren pe teritoriul celor zece Unitãti Administrativ-Teritoriale situate în zona defavorizatã de conditiile naturale specifice, respectiv din comunele Alexandru Vlahutã, Bogdana, Bogdãnita, Dragomiresti, Gherghesti, Ibãnesti, Ivãnesti, Puiesti, Pungesti si Voinesti. Tot în aceastã perioadã au fost virate în conturi avansurile inclusiv fermierilor care au aplicat pentru pachetul 4 – culturi verzi, si pachetul 5 – agriculturã ecologicã. Avansul a fost în cuantum de 75% din suma cuvenitã pentru suprafetele eligibile, respectiv 60 euro/ha. Practic, 3156 fermieri încadrati în cele ultime trei categorii au primit în total, pentru cele 16.493 ha pentru care au depus cereri de sprijin în agriculturã, suma de aproape 4,4 milioane lei.