Aquavas îl pune la punct, la modul dur si cu date exacte, pe consilierul Arcãleanu

DEZINFORMATORUL-SEF… Crezându-se un adevãrat „rãzboinic al apei”, de mai bine de un an de zile, consilierul liberal Marius Arcãleanu duce un adevãrat rãzboi împotriva operatorului de apã-canal, Aquavas SA. Ultimele sale declaratii au dus acest rãzboi la extrem. „Vasluienii beau apã din conducte cancerigene, care contin azbest, iar Aquavas nu le-a înlocuit nici pânã acum”, a sustinut Arcãleanu. În realitate, acesta dezinformeazã, cu scopul bine definit de a-si face campanie electoralã, folosindu-se de necazurile oamenilor. Conducerea Aquavas l-a pus la punct, ieri, pe consilierul Arcãleanu, atrãgându-i atentia cã minciunile lansate la întâlnirile cu presa sau în alte situatii trebuie sã înceteze. Compania Aquavas asigurã locuitorii municipiului Vaslui cã va face tot ce e posibil pentru a schimba conductele actuale, pe baza proiectului european în derulare în municipiu, deci acuzele lui Arcãleanu sunt total nefondate si demonstreazã doar rea-vointã.

Ieri dupã-amiazã, conducerea Aquavas a decis sã riposteze la afirmatiile total nefondate si defãimãtoare lansate în spatiul public de cãtre consilierul Arcãleanu. „Generalizarea pripitã, ca eroare logicã, este bazatã pe dovezi insuficiente. Este si cazul articolului în discutie sau mai degrabã a relatãrii unei polemici pe subiecte care incitã. Nu discutãm despre persoane. Putem, însã, sã nu ne referim cu precizie la gravitatea afirmatiei cã „Vasluienii beau apã din conducte cancerigene”… Da, la nivel european, existã directiva Consiliului Europei, din 19 martie 1987, privind prevenirea si reducerea poluãrii mediului cu azbest (87/217/CEE), care a fost transpusã în legislatia româneascã prin Hotãrârea de Guvern nr. 124, din 30 ianuarie 2003, privind prevenirea, reducerea si controlul poluãrii mediului cu azbest, cu modificãrile si completãrile ulterioare. HG nr. 124/2003 prevede la art. 12 cã în scopul protectiei sãnãtãtii si a mediului, de la 1 ianuarie 2007, se interzic toate activitãtile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care contin azbest. În lista cu produse care se încadreazã în aceste prevederi si care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise de la comercializare si utilizare, NU se regãsesc conductele de azbociment utilizate la distributia apei potabile”, este punctul de vedere al Aquavas.

Vor fi înlocuite conductele actuale cu conducte sigure pentru sãnãtatea populatiei

“Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apã potabilã si constient fiind de necesitatea scoaterii din exploatare a conductelor de azbociment, Operatorul regional Aquavas S.A. a stabilit în cadrul strategiei sale de dezvoltare înlocuirea acestora cu conducte din materiale sigure pentru sãnãtatea populatiei. Pentru atingerea acestui obiectiv, care presupune realizarea unor investitii substantiale din partea operatorului regional, Aquavas S.A. a prevãzut înlocuirea conductelor de azbociment în cadrul proiectelor cu finantare prin fonduri europene, surse guvernamentale si locale. În capitolul 2. privind prevenirea, reducerea si controlul poluãrii mediului cu azbest, la art. 4, al.(3) se stabileste cã “adaptarea instalatiilor existente la cele mai bune tehnologii disponibile care nu presupun costuri excesive se face progresiv, pe baza strategiilor elaborate de titularii activitãtilor si a mãsurilor cuprinse în programele pentru conformare”. Acest aspect este realizabil, având în vedere cã la aceastã datã lungimea totalã a conductelor de azbociment rãmase în functiune reprezintã un procent redus substantial, raportat la lungimea totalã a retelelor de transport si distributie a apei potabile din municipiul Vaslui”, mai scrie conducerea Aquavas.

Iatã si proiectele care vor schimba din temelii infrastructura de apã si canal a orasului!

“Într-o abordare aplicatã, mentionãm cã avem în derulare contractul de executie lucrãri VS-CL-VS-RO1 “Retele de apã si canalizare, statii de pompare apã uzatã în Vaslui”, în valoare de 74.557.090,14 lei (fãrã TVA), prin care se va executa reabilitarea retelei de apã pe 9.9 km, cât si extinderea acesteia pe 56,4 km. Proiectul mai cuprinde si alte lucrãri, cum ar fi: Statii de hidrofor noi – 9 buc; Statii intermediare de clorinare – 4 buc; Reabilitare retele de canalizare – 9,9 km; Extindere retele de canalizare – 57,5 km; Extindere conducte de refulare ape uzate – 5,7 km; Statii de pompare noi pe reteaua de apã uzatã – 16 buc; Reabilitare statii de pompare – 3 buc. La sfârsitul anului viitor, trebuie sã avem realizati toti indicatorii fizici ai proiectului. De asemenea, este în curs de atribuire contractul de executie lucrãri VS-CL- VS&BD-RO5 “Surse, aductiuni, statii de pompare apã brutã si rezervoare, refulãri în Vaslui si Bârlad”, cu o valoare totalã de 30.282.636,43 lei (fãrã TVA), din care pentru Vaslui 21.211.815,20 lei (fãrã TVA). Câteva dintre lucrãrile prevazute pentru municipiul Vaslui sunt: Reabilitare statie de vid Solesti; Reabilitare statii de pompare pe reteaua de apã brutã (SP Spital; SP Rediu); Rezervoare 2×5000 mc (noi), 2×600 mc (noi); Reabilitare rezervoare 2×3.500 mc; Reabilitare conducte refulare apã brutã 4,5 Km (SP Spital-STAP Delea; SP Rediu-STAP Delea). Prin concretetea acestor informatii si preocupãrile constante si reale ale Operatorului pentru a asigura servicii de calitate clientilor sãi, dorim sã convingem populatia municipiului Vaslui cã nu doar anumite interventii sporadice, lacunare, de o cu totul altã facturã decât cea tehnicã, le vor asigura o apã de calitate, precum si oamenii preocupati de acest domeniu si având constiinta profesionalã”, se mai mentioneazã în dreptul la replicã al operatorului Aquavas Vaslui.

Minciuna are picioare scurte, domnule Arcãleanu!

LISTA… „Pentru conformitate, redãm mai jos lista din anexa nr. 2 a HG nr. 124/2003, cu titulatura urmãtoare:

„Cu produse care contin azbest si care trebuie avute în vedere în mod deosebit, fiind interzise de la comercializare si utilizare:

a)     Jucãrii;

b)     Materiale sau preparate pentru aplicare prin pulverizare;

c)     Produse finite comercializate cãtre populatie sub formã de pulberi;

d)    Articole pentru fumat, ca de exemplu pipe sau porttigarete;

e)     Filtre catalitice si dispozitive izolatoare ce se încorporeazã în încãlzitoarele cu catalizator si care utilizeazã gaz lichefiat;

f)       Lacuri si vopsele;

g)     Filtre pentru lichide;

h)    Material de acoperire pentru drumuri, în cazul în care continutul de fibre de azbest al acestuia depãseste 2%;

i)       Mortar, acoperiri de protectie, umpluturi, etansãri, compusi de îmbinare, mastic, cleiuri, pulberi si finisaje decorative;

j)       Materiale izolatoare termice si acustice cu densitatea sub 1 g/cmc;

k)     Filtre de aer si filtre folosite în transportul, distributia si utilizarea gazului natural, inclusiv în reteaua de distributie municipalã;

l)       Cãptuseli pentru pardoseli si plãci din plastic pentru acoperit peretii;

m)  Textile finisate în forma în care vor fi furnizate utilizatorului, cu exceptia celor tratate pentru evitarea eliberãrilor de fibre;

n)    Carton asfaltat”.

De asemenea, conform prevederilor art. 13 din aceeasi Hotãrâre, produsele care contin azbest si care au fost instalate sau se aflau în functiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânã la încheierea ciclului de viatã al acestora. Altfel spus, conductele de azbociment pot fi utilizate pânã la momentul deteriorãrii sau înlocuirii acestora”, mai precizeazã Aquavas. Nu stim dacã Arcãleanu a avut habar de aceste prevederi, însã faptul cã lanseazã informatii care pot produce panicã în rândul populatiei, fãrã sã fie verificate, îl poate incrimina oficial.