Alertã la granitã, tone întregi de alimente din R. Moldova au fost confiscate!

AGITATIE… Judetul Vaslui, parte a granitei de est a Uniunii Europene, va fi monitorizat foarte atent de cãtre o echipã de experti de la Organizatia Mondialã pentru Sãnatate Animalã. Acestia vor verifica modul în care sunt respectate normele sanitar-veterinare pe granita UE în privinta combaterii pestei porcine clasice. Tone de alimente care veneau din Republica Moldova – carne, produse din carne sau alte alimente interzise de legislatia sanitar-veterinarã europeanã – au fost confiscate în ultimele zile în Vama Albita, cel mai mare punct vamal de la granita României cu R. Moldova. Vama Albita, de altfel, va fi un punct principal de verificare al expertilor veniti din mai multe locuri de pe glob, care vor sã vadã cât de expusã este România la pericolul îmbolnãvirii cu pestã porcinã clasicã.

„Suntem pregãtiti sã demonstrãm cã judetul Vaslui, autoritãtile sanitar-veterinare, au luat cele mai severe mãsuri, pentru a împiedica rãspândirea pestei porcine. În plus, de când am ajuns la conducerea DSVSA Vaslui, am început un rãzboi cu samsarii de animale, cu tot ce înseamnã focare de pestã porcinã africanã si pot spune cã mãsurile decise de mine se vor vedea în 2020”, a spus dr. Mihai Ponea, directorul executiv al DSVSA Vaslui. Patru experti ai Organizatiei Mondiale pentru Sãnatate Animalã (OIE) se va afla în judetul Vaslui pentru a evalua modul în care tara noastrã, care este la granita de est a UE, respectã prevederile relevante ale Codului terestru de sãnãtate animalã pentru mentinerea statutului de tarã liberã de pestã porcinã clasicã (PPC). Vor fi verificate modul de control din Vama Albita, pe sensul de intrare în UE, dar si abatoare din zona Husi, cât si firme de profil de pe Valea Prutului. În ultima perioadã din 2019, dar si la începutul acestui an, de când în fruntea DSVSA Vaslui a fost numit dr. Mihai Ponea, s-au luat mãsuri extrem de severe împotriva celor care încalcã legislatia sanitar-veterinarã. Au fost instituite controale în trafic, pentru a descoperi samsarii de animale, care transportã animale fãrã documente de provenientã, s-a discutat, la nivel de Prefecturã, la initiativa lui Ponea, despre mãsurile care trebuie întreprinse pentru a închide focarul de PPA de la Cârja. Astãzi, directorul DSVSA Vaslui trebuie sã prezinte expertilor Organizatiei Mondiale pentru Sãnãtate Animalã mãsurile luate pe granita de est a Uniunii Europene, pe linia protejãrii de focare de pestã porcinã clasicã.

Se vor vizita un abator din Husi, vama Albita, dar si gospodãrii individuale de pe Valea Prutului

Scopul misiunii este de a evalua modul în care au fost implementate recomandãrile misiunii OIE anterioare, din luna mai a anului 2017, în urma cãreia România a fost recunoscutã oficial ca tarã liberã de pestã porcinã clasicã (PPC). Misiunea de audit va începe la sediul ANSVSA, ulterior expertii internationali se vor deplasa în teritoriu. Comisia se va deplasa mai întâi în judetul Vaslui, apoi la Buzãu si Tulcea. Expertii misiunii vor evalua sistemul de supraveghere existent pentru PPC fiind vizate mai multe aspecte, dintre care mentionãm: sistemul de detectie timpurie, nivelul de biosecuritate si mãsurile de control aplicate pentru depistarea prezentei virusului si preventia rãspândirii virusului în caz de suspiciune sau confirmare a pestei porcine clasice în exploatatiile nonprofesionale. De asemenea, expertii OIE vor efectua vizite pe teren, la exploatatii comerciale si în special exploatatii nonprofesionale, abatoare, posturi de inspectie la frontiere si fonduri de vânãtoare, pentru a evalua modul în care sunt aplicate normele de biosecuritate si gestionarea procedurilor de informare, supraveghere si inspectie.