Spitalul de Copii “Sfântul Nicolae” este, de ieri, o sectie a Spitalului de Urgentã Bârlad

ISTORIE Ministerul Sãnãtãtii a aprobat desfiintarea Spitalului de Copii “Sfântul Nicolae” din Bârlad, astfel cã unitatea medicalã a fost de ieri preluatã de Spitalul de Urgentã Bârlad, decizia venind dupã ce joi Consiliul Local Municipal Bârlad a aprobat si noua organigramã a spitalului bârlãdean.

De ieri, în municipiul Bârlad, existã doar un singur spital: Spitalul de Urgentã. Autoritãtile locale din Bârlad au decis, la sfârsitul lunii mai, comasarea Spitalului de Copii “Sfântul Nicolae” cu Spitalul de Urgentã din municipiu în vederea obtinerii unui clasificãri superioare de competentã. Respectiva hotãrâre a Consiliului Local Bârlad a fost luatã dupã ce Ministerul Sãnãtãtii a stabilit, în urma evaluãrilor fãcute în luna mai la nivel national, cã Spitalul de Urgentã Bârlad primeste gradul IV de competentã, iar Spitalul de Copii gradul V, ultimul posibil. În urma aprobãrii comasãrii celor douã unitãti spitalicesti, prin desfiintarea Spitalului de Copii, gradul de competentã a spitalului bârlãdean a fost modificat de cãtre minister spre unul superior, respectiv gradul III. Potrivit proiectului de Hotãrâre de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Sãnãtãtii, întreaga activitate a Spitalului de Copii din Bârlad va fi preluatã de Spitalul de Urgentã, inclusiv personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar. În ceea ce priveste personalul tehnic, economic, administrativ si de întretinere, acesta va fi asimilat în functie de posturile libere existente în statul de functii al Spitalului de Urgentã Bârlad. Astfel, spitalul bârlãdean va avea, pe lângã cele 850 de paturi, încã 130 care vor fi la sectiile Pediatrie I si Pediatrie II, asa cum se vor numi de acum înainte cele douã sectii de pediatrie bârlãdene. Sunt 162 de persoane care urmeazã sã îsi schimbe locul de muncã: 9 medici, 17 rezidenti, 6 persoane sanitare cu studii superioare, 70 de asistente, 40 de îngrijitoare si infirmiere, 12 personale TESA si 11 muncitori. Cei care apartin de sectoarele Bucãtãrie si Spãlãtorie, având în vedere cã este externalizat, vor fi preluati de firma care se ocupã cu aceste servicii. Restul de salariati urmeazã sã fie preluat de spitalul bârlãdean, pe posturile existente, iar în termen de 30 de zile sã fie fixati pe posturi, dupã obtinerea de la Ministerul Sãnãtãtii a documentelor oficiale privind aprobarea noii organigrame. Conducerea celor douã sectii de Pediatrie va fi asiguratã de medicii Magdalena Cozma (Pediatrie I) si Florin Popa (Pediatrie II).