Schimbãri majore pentru elevii vasluieni de gimnaziu: mai putine de ore

SCHIMBÃRI… Ministerul Educatiei pregãteste patru noi variante de plan-cadru pentru elevii din clasele V-VIII, pentru a putea sã punã în aplicare, de pe 14 septembrie, legea care prevede tãierea cu pânã la cinci a numãrului de ore pe sãptãmânã, în gimnaziu. Printre schimbãrile majore se numãrã eliminarea notelor la materiile Religie, Muzicã și Desen și Educație fizicã și sport, dispariția Muzicii sau a Desenului dintre orele obligatorii (copiii vor alege ce materie din cele 2 studiazã în fiecare an), eliminarea cu totul a materiilor „Consilierea și dezvoltarea personalã” (care intrã în dirigenție) și „Educația tehnologicã”Astfel, elevii vor avea în total 22 de ore obligatorii pe sãptãmânã, la clasa a V-a, fatã de 25 în prezent. La acestea se pot adãuga maximum douã optionale. Elevii de clasa a VI-a vor avea 24 de ore obligatorii pe sãptãmânã, fatã de 27 câte sunt în prezent, în timp ce elevii de clasa a VII-a si a VIII-a vor avea câte 27 de ore obligatorii pe sãptãmânã, fatã de 30 câte sunt în prezent.

În prima variantã, marile noutãti sunt eliminarea notelor la materiile Religie, Muzicã si Desen, Educatie fizicã si sport, si disparitia Muzicii sau a Desenului dintre orele obligatorii, eliminarea cu totul a materiilor Consilierea si dezvoltarea personalã si Educatia Tehnologicã. În ce priveste disparitia Muzicii sau a Desenului dintre orele obligatorii, elevii au totusi sansa de a alege ce materie din cele 2 vor sã studieze în fiecare an. În prezent, elevii fac ambele materii, câte o orã pe sãptãmânã. „Educatia artisticã se studiazã pe grupe (educatie muzicalã sau educatie plasticã). În acest sens, elevii, îndrumati de cadrul didactic, pot alege, la cerere, în anul scolar anterior, una dintre cele douã discipline. Cererea este contrasemnatã de pãrinte/reprezentant legal”, spun autorii curriculumului.

Marea noutate o reprezintã eliminarea notelor la materiile Religie, Muzicã si Desen, Educatie fizicã si sport, unde copiii nu vor mai primi note la aceste discipline, ci calificative. „Aceste discipline se bazeazã pe predispozitii native, aptitudini, înclinatii, având un caracter vocational explicit”, spun autorii curriculumului. Au existat solicitãri din partea pãrintilor ca la aceste materii sã nu mai existe note, critica principalã fiind distorsionarea evaluãrii având în vedere cã notele conteazã în prezent la admiterea la liceu (20% din media de admitere la liceu o reprezintã media cu care elevul încheie clasele V-VIII). De remarcat cã Religia se pãstreazã ca disciplinã obligatorie fãrã sã piardã nicio orã începând din clasa pregãtitoare.

Ce prezintã a doua variantã plan-cadru

A doua variantã de plan-cadru aflatã în lucru la Ministerul Educatiei presupune disparitia materiei „Limba latinã”, tãierea orelor de la Limba modernã numãrul 2, de la Fizicã, Chimie, Biologie, Geografie si Istorie. Dispar materiile Educatie tehnologicã si Consiliere si dezvoltare personalã. Aceasta din urmã are în prezent doar o orã pe sãptãmânã obligatoriu din a V-a pânã în a VIII-a. „Consilierea si dezvoltarea personalã se organizeazã de cãtre profesorul diriginte, în functie de nevoile elevului /elevilor /pãrintilor, în cadrul orei de dirigentie”, se aratã în proiectul de plan-cadru. Rãmân, în schimb, fãrã nicio tãiere Religia, Educatia socialã, Muzica, Desenul, Informatica, Educatia fizicã, Limba modernã 1, Matematica si Româna. În acest sens, la clasa a V-a se eliminã o orã de la Istorie, astfel cã elevii ar urma sã facã 1 orã obligatoriu pe sãptãmânã, fatã de 2 în prezent. Educatia plasticã si Educatia muzicalã rãmân materii separate, cu câte o orã pe sãptãmânã, la fel ca în prezent. Dispare Educatia tehnologicã ce avea o orã pe sãptãmânã, este eliminatã si Consilierea si dezvoltarea personalã, tot cu 1 orã pe sãptãmânã pânã acum. În total, elevii de clasa a V-a ar urma sã aibã 22 de ore obligatoriu pe sãptãmânã (fatã de 25 câte sunt în prezent). La clasa a VI-a se taie o orã de Fizicã, astfel încât elevii ar urma sã studieze o orã pe sãptãmânã, fatã de 2 în prezent. Se taie o orã si de la Biologie, astfel încât elevii sã studieze aceastã disciplinã doar 1 orã pe sãptãmânã, fatã de 2 ore câte sunt sãptãmânal în prezent. Dispare Educatia tehnologicã ce avea 1 orã pe sãptãmânã si este eliminatã si Consilierea si dezvoltarea personalã, tot cu 1 orã pe sãptãmânã pânã acum. În total, elevii de clasa a VI-a ar urma sã aibã 23 de ore obligatoriu pe sãptãmânã (fatã de 27 câte sunt în prezent). La clasa a VII-a se taie o orã de Limbã modernã 2, ajungând la un total de 1 orã pe sãptãmânã fatã de 2 câte se fac în prezent, se taie Limba latinã, care în prezent se studiazã 1 orã pe sãptãmânã doar la clasa a VII-a. Se taie o orã de Chimie, astfel încât elevii sã facã doar 1 orã pe sãptãmânã, fatã de 2 câte se studiazã în prezent. Dispare Educatia tehnologicã, ce avea 1 orã pe sãptãmânã, este eliminatã Consilierea si dezvoltarea personalã, care avea 1 orã pe sãptãmânã alocatã pânã acum, astfel în total, elevii de clasa a VII-a ar urma sã aibã 25 de ore obligatoriu pe sãptãmânã, fatã de 30 câte sunt în prezent.

La clasa a VIII-a se taie o orã de Limbã modernã 2, o orã de la Geografie, dispare Educatia tehnologicã, este eliminatã Consilierea si dezvoltarea personalã, astfel în total elevii de clasa a VII-a ar urma sã aibã 26 ore obligatoriu pe sãptãmânã fatã de 30 câte sunt în prezent.

De remarcat cã aceste variante sunt realizate pe baza rãspunsurilor societãtii, unde Religia rãmâne ca materie obligatorie cu 1 orã pe sãptãmânã din clasa a V-a pânã în clasa a VIII-a. Asta în timp ce alte materii apar inclusiv cu jumãtãti de orã în planul-cadru. Amintim cã planurile Ministerului Educatiei de a modifica, începând din aceastã toamnã, numãrul de ore alocat fiecãrei materii în parte, pentru clasele de început de ciclu apare într-un proiect de Ordonantã de Urgentã lansat de Minister. Proiectul de OUG prevede cã din anul scolar 2020-2021 numãrul de ore de scoalã din planurile-cadru se aprobã prin ordin al ministrului educatiei si se aplicã pentru clasa pregãtitoare, clasa a V-a si clasa a IX-a. În ceea ce priveste modificarea planurilor-cadru – adicã a materiilor pe care le studiazã un elev în fiecare clasã si a numãrului de ore alocat fiecãrei discipline în parte – proiectul de OUG prevede cã schimbãrile încep acum, în anul scolar 2020-2021, si se vor „finaliza pentru toate clasele pânã la începerea anului scolar 2025 – 2026”.

Schimbãri si în orarul elevilor din învãtãmântul primar

URMEAZÃ… Mai putine ore vor avea si elevii din învãtãmântul primar. Astfel, elevii din clasa pregãtitoare vor avea 18 ore obligatorii pe sãptãmânã si un optional. Potrivit proiectului de plan – cadru pentru învãtãmântul primar, la clasa I dispare o orã de Limba Românã, la clasa a III-a o orã de Arte vizuale si abilitãti practice, iar la clasa a IV-a dispare ora de Joc si miscare. Elevii de clasa pregãtitoare vor face o orã în minus de „Dezvoltare personalã”, ajungând la 1 orã pe sãptãmânã alocatã acestei materii. Astfel, din septembrie 2021, va fi tãiatã o orã de Limba si literatura românã pentru cei din clasa I, apoi din septembrie 2022 dispare 1 orã/sãptãmânã de Muzicã si miscare pentru cei din clasa a II-a. La clasa a III-a se adaugã din septembrie 2023, o orã de Limba Românã, dar dispar orele de Joc si miscare si de Arte vizuale si abilitãti practice. În 2024 la clasa a IV-a dispare ora de Joc si miscare. Conform noii legi care a modificat planurile-cadru, elevii vor avea în medie 20 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul primar (4 ore/zi), în medie 25 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul gimnazial (5 ore/zi), în medie 30 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul liceal (6 ore/zi). În prezent, planurile-cadru pentru clasele primare, valabile din 2013, aratã ca la clasele primare orele sãptãmânale pe care le urmeazã un elev sunt astfel: clasa pregãtitoare minimum 19 ore, maximum 20 de ore; clasa I-a minimum 20 de ore, maximum 21 de ore; clasa a II-a minimum 20 de ore, maximum 21 de ore; clasa a III-a minimum 20 de ore, maximum 21 de ore; clasa a IV-a minimum 21 de ore, maximum 22 de ore. Schimbãrile pentru planurile-cadru încep în anul scolar 2020-2021 si se vor „finaliza pentru toate clasele pânã la începerea anului scolar 2025 – 2026.
NICIUN COMENTARIU