Rãzboi pe fatã între PNL Bârlad si deputatul Daniel Olteanu

REPLICÃ… Deputatul Daniel Olteanu a lansat prin intermediul unor site-uri, un atac furibund la adresa PNL Bârlad si a primarului Dumitru Boros, pe care l-a numit „primarul zero proiecte”. La rândul sãu, PNL Bârlad si primarul atacat, au postat un drept la replicã, pentru a elucida misterul în toatã aceastã problemã si l-au invitat pe deputatul Olteanu la decentã în declaratii politice indicându-i sã spunã adevãrul!

Totul a pornit de la semnarea pe 7 iulie, la Primãria Bârlad, a contractului de finantate pentru Studiul de Fezabilitate (SF) a drumului Xpres (DX) Tisita – Albita. Olteanu a sustinut sus si tare cã proiectul DX Tisita-Albita este initiat si sustinut de el si a fãcut „spume” jurnalistice cã n-a fost si el invitat la semnarea SF-ului la Primãrie! PNL Bârlad a dat însã o replicã clarã si la obiect, în care aratã de când a fost initiat acest proiect! „Pe vremea aceea, Daniel Olteanu era angajatul firmei private <<Zeppelin>>, nu putea sã initieze niciun astfel de proiect!”, spun cei din PNL Bârlad. Iatã replica adresatã de PNL Bârlad:

„Spuneti adevãrul pentru cã este cel mai usor de apãrat!

Pentru a înlãtura orice speculatie cu privire la aceastã investitie mult asteptatã din sudul Moldovei, cu legãturã spre Chisinãu, Republica Moldova, prezentãm un scurt istoric al drumului expres Tisita-Bârlad-Albita :

Studiu de Prefezabilitate din anul 1998.

A fãcut parte din coridorul Pan-European IX. Face parte actualmente din reteaua de transport european secundarã (TEN-T Comprehensive Core). Este finantabilã din Fonduri Europene Nerambursabile. Dezideratul European este ca pânã în 2050 fiecare cetatean al Uniunii Europene sã se afle la maximum 60 de minute de reteaua modernã de transport.

Din anul 2016, tronsonul Tisita-Bârlad-Albita este inclus în MasterPlanul General de Transporturi (MPGT), fiind compus din drumurile TransRegio (Vaslui) – Crasna – Bârlad-Tecuci (+Tisita) – Galati si EuroTrans Crasna-Husi – Albita. Conform MPGT, sursa de finantare e FEDR iar perioada de programare 2021-2030.

Pe 07.07.2020 s-a semnat la Bârlad (capitala judetului interbelic Tutova) si capitala de facto economicã si turisticã a judetului Vaslui) contractul de finantate pentru Studiul de Fezabilitate (SF) a drumului Xpres (DX) Tisita – Albita. S-a scris o filã nouã de istorie prin acest eveniment odatã cu demararea oficialã a acestui proiect care va facilita fluxurile de transport national si international pe relatia România-Republica Moldova. Prin materializarea acestui proiect, se creeazã facilitãti de transport si distributie pentru potentialii investitori români si strãini ce vor intentiona sã dezvolte afaceri în judetul Vaslui si, implicit, în partea de sud a regiunii moldave.

Olteanu minte… electoral!

Aceastã investitie a fost initiatã încã din 1998, când s-a finantat studiul de prefezabilitate care stabileste necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si indicatorii tehnico-economici. Initiatorii proiectului trebuie cãutati încã din 1998, ulterior aceastã idee fiind îmbunãtãtitã si inclusã în 2016 în MasterPlanul General de Transporturi. În acea perioadã, Daniel Olteanu nici nu era parlamentar al României, fiind validat (pe listele PNL Vaslui – n.r.) în 20.12.2016. În anul 1998, conform propriului CV, Olteanu era angajatul firmei private „Zeppelin”.

Sunt câteva aspecte de clarificat: Initiator înseamnã cã tu ai fost cel care ai gândit prima oarã acest lucru, dar si ocupi functia necesarã ce îti permite asumarea unui astfel de proiect. Un parlamentar poate initia proiecte de lege si poate sustine anumite initiative, numai cã în 2016 aceastã investitie era deja inclusã în MasterPlanul General de Transporturi. Din 2016 pânã la cãderea guvernului Dãncilã, cel care-si asumã paternitatea, desi era aliat la guvernare, nu a putut face nimic în sensul de a se ajunge la finantarea proiectului si de a se putea scoate la licitatie SF. Chiar critica guvernul PNL, dupã preluarea puterii, cã nu a asigurat finantarea Variantei Ocolitoare a Bârladului si nici pentru Drumul de mare viteza Tisita- Albita. Acum, criticã Primarul Bârladului cã a reusit sã gãzduiascã evenimentul semnãrii contractului de finantare pentru SF, ca urmare a drumurilor fãcute de primar la Bucuresti, uitând cã, de fapt, cei care au semnat sunt actorii importanti si din proiectul Varianta de ocolire a Bârladului. Edificator este rãspunsul dnei director de la CNAIR Bucuresti care a spus cã nu îl cunoaste pe acest domn deputat.

Olteanu n-a putut nimic decât vorbe în Parlament cu sala goalã!!

Fãrã rezultate în Parlament, si nici nu avea de unde la un partid de 2-3 %, a învãtat si el ceva politicã si si-a asociat numele cu niste nevoi ale locului: Podul de la Dragomiresti- Vladia luat de viiturã, rãmas nerezolvat, segmentul de drum Bârlad- Podul Turcului nerezolvat si Drumul de mare vitezã Tisita- Albita, investitie care, dacã ar fi fost sutinutã, ar fi primit finantare de la guverul PSD- ALDE, iar acum studiul de fezabilitate ar fi fost terminat. Se poate observa cã nu a putut nimic, doar vorbe prin declaratii politice, fãcute dimineata în Parlament, cu sala goalã. Meritul este al guvernului PNL care a finantat acest proiect întelegând nevoile din partea de sud a Moldovei.”, este replica liberalilor si a primarului Dumitru Boros, presedinte PNL Bârlad!
NICIUN COMENTARIU