Proiectul “DATA” al Liceului “Kogãlniceanu” a ajuns la final

CONFERINTÃ… Circa 1252 elevi sunt consiliati în carierã, datoritã Proiectului “DATA=Dezvoltare Activã prin Tranzitia Activã”, implementat de Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu”, alãturi de alte 11 licee din regiunea Nord-Est si Centru. Acestia au beneficiat de consiliere si orientare profesionalã, de tabere competitionale, subventii si premii pentru cele mai bune firme de exercitiu. “A fost un proiect greu, pentru cã sunt angrenate 12 judete, iar activitãtile a trebuit sã le desfãsurãm într-un timp relativ scurt. Dar mã bucur cã am reusit ceea ce ne-am propus: sã îi ajutãm pe elevi sã cunoascã mai bine mediul antreprenorial”, a spus Cãtãlin Ignat, directorul Liceului Teoretic “Mihail Kogãlniceanu”.

Proiectul “DATA=Dezvoltare Activã prin Tranzitia Activã”, implementat de Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu”, alãturi de alte licee din 11 judete (Bacãu, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu), a ajuns la final. Ieri, la Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Vaslui (CJRAE), a avut loc conferinta de închidere, ocazia cu care au fost prezentate rezultatele si impresiile celor implicati în proiect. Desfãsurat pe parcursul a nouã luni, acesta a inclus activitãti precum consilierea si orientarea profesionalã, firme de exercitiu, campanii de informare, cursuri de formare pentru firmele de exercitiu si tabere competitionale. Astfel, elevii au dobândit cunostinte, competente si abilitãti care le vor facilita tranzitia de la scoalã la viata activã, competente care au deschis noi orizonturi si oportunitãti de angajare pe piata muncii. Rezultatele proiectului: 1.252 elevi consiliati în carierã, 124 firme de exercitiu înfiintate prin proiect, 305 ore de formare/elev, subventii pentru elevi, 12 tabere competitionale, premii si dotãri ce au constat în laptop-uri, imprimante multifunctionale si mobilier pentru firmele de exercitiu.