Profesori de 2 si 3 la titularizare, dupã 20 ani de activitate didacticã

STATISTICI… Rezultatele de anul acesta de la examenul de titularizare ne aratã în continuare anomaliile din sistemul de învãtãmânt: 22,60% dintre candidati nu au reusit sã ia nici mãcar nota 5, iar 36,98% au obtinut între 5 si 7. Evident, nu au lipsit nici cazurile de profesori cu peste 20 ani de experientã, notati cu nota 2 sau 3 la acest examen. Spre exemplu, un profesor din Gherghesti a obtinut, dupã 26 ani de activitate didacticã si definitivat, nota 2,10. Procentul celor care au luat peste 7, nota minimã necesarã pentru a fi angajati pe perioadã nedeterminatã, este 40,41%, mai micã decât media nationalã – 46,86%. Niciunul dintre cei înscrisi nu a reusit sã ia nota 10, cea mai mare notã fiind 9,50, obtinutã de un profesor de religie din Bârlad, iar cea mai micã – 1,65, obtinutã de un profesor de chimie din Negresti, dupã sase ani de activitate didacticã si definitivat.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Judetean Scolar Vaslui, din cei 419 de candidati care s-au prezentat la examenul de titularizare, 292 l-au finalizat, iar 127 s-au retras dupã ce au vãzut subiectele. Cei mai multi candidati au fost la limba si literatura românã, elemente de pedagogie scolarã si elemente de didacticã generalã aplicate disciplinelor din învãtãmântul primar – 66, iar cei mai putini, adicã câte un candidat, la agriculturã, alimentatie publicã, comert, turism.

Contestatiile se pot depune si azi, pânã la ora 15:00

Cele mai bune procente de promovare a examenului (peste nota 7) s-au obtinut la disciplinele educatie muzicalã (100%), electrotehnicã, eletromecanicã, energeticã (100%), industrie alimentarã (100%), culturã civicã si educatie socialã (90%) si biologie (64%). Nu au lipsit, bineînteles, nici suprizele plãcute, pentru cã au fost si candidati fãrã experientã didacticã, care au reusit sã ia peste nota 9. Spre exemplu, un educator din Zorleni, care a obtinut la proba scrisã la limba si literatura românã, pedagogie prescolarã si metodica desfãsurãrii activitãtilor instructiv-educative în grãdinita de copii nota 9,20, desi nu are nicio experientã în domeniu si nici definitivat. Cei nemultumiti de rezultate, pot depune contestatii si astãzi, 24 iulie, pânã la ora 15:00. Rezultatele finale ale examenului de titularizare 2019 se afiseazã pe data de 30 iulie.

“Este important sã trimitem în sistem profesori bine pregãtiti”

Imediat dupã afisarea rezultatelor, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat cã procentul de promovare 46,86% nu este nici mic, dar nici mare, pentru cã mai important este ca profesorii trimisi în sistem sã fie bine pregãtiti: “Fatã de cîti candidati s-au înscris eu cred cã e bine sã pãstrãm exigenta. Nu e important procentul de promovare, ci este important sã trimitem în sistem profesori bine pregãtiti”. Nu putem, însã, se ne întrebãm: cât de bine pregãtiti sunt profesorii care nu au obtinut nici mãcar 5 la titularizare, dar sunt de peste 20 ani în sistem si, cel mai probabil, vor continua sã îsi desfãsoare activitatea?