Primarul din Mãlusteni, demis din ordinul prefectului, dupã ce a pierdut definitiv procesul cu ANI!

ADIO PRIMÃRIE Dupã patru mandate de primar consecutive, Liviu Romicã Postolachi este de ieri fostul primar al comunei Mãlusteni! Prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan a emis ieri ordinul de destituire a primarului Postolachi, dupã ce acesta a pierdut procesul cu ANI, fiind gãsit în incompatibilitate dupã ce, în perioada 26 iunie 2012 – 17 septembrie 2013, a exercitat simultan functia de primar si calitatea de membru în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale din comunã. În plus, în urmãtorii trei ani, Postolachi nu mai are voie sã candideze nici la primãrie si nici pentru vreo altã functie sau demnitate publicã. În locul lui Postolachi, va fi numit primar interimar viceprimarul în functie al comunei Mãlusteni, care va prelua toate atributiile primarului.

Potrivit Agentiei Nationale de Integritate, primarul Liviu Romicã Postolachi a încãlcat art. 87 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia “Functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibilã cu functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societãtile comerciale, inclusiv bãncile sau alte institutii de credit, societãtile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societãtile nationale, precum si la institutiile publice”. Primarul de la Mãlusteni a atacat decizia ANI în instantã, însã fãrã succes. Declarat vinovat la Curtea de Apel Iasi, edilul Postolachi a primit lovitura decisivã, luna trecutã, la Înalta Curte de Casatie si Justitie. “Respinge recursul declarat de recurentul – reclamant Postolachi Liviu – Romicã împotriva sentintei nr. 189 din 12 decembrie 2017 pronuntatã de Curtea de Apel Iasi – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, ca nefondat. Definitivã.”

Postolachi va pãrãsi scaunul de primar de astãzi, deoarece ieri, 6 august, dupã ce prefectul judetului Vaslui a primit decizia instantei, a semnat si trimis la Primãria Mãlusteni ordinul privind constatarea încetãrii de drept a mandatului sãu de primar. Prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Postolachi, care conducea comuna Mãlusteni încã din anul 2004, se alãturã unui club extrem de select de primari care îsi încheie mandatul înainte de termen. Din lista primarilor vasluieni care au purtat lupte grele cu Agentia Nationalã de Integritate mai fac parte Maricel Gâfu (Pogana), Costel Moraru (Puiesti), Aurelian Miler (Voinesti), Gheorghe Poede (Poienesti), Aurel Turcu (Dragomiresti), Gãbisor Tofan (Stãnilesti), Gelu Pecheanu (Drânceni) si Dumitru Roman (Dimitrie Cantemir).
NICIUN COMENTARIU