Oficial: În comuna Ciocani, focar de pestã porcinã!

CONFIRMARE… Institutia Prefectului – judetul Vaslui a convocat Centrul Local de Combatere al Bolilor (CLCB), care a aprobat „Planul de mãsuri” în caz de confirmare de pestã porcinã africanã (PPA) la efective de suine dintr-o exploatatie din localitatea Ciocani, comuna Ciocani si decizia de instaurare a zonelor de protectie si supraveghere. Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Iasi a confirmat prin buletin de analizã, suspiciunea a douã focare de pestã porcinã africanã la porcii domestici din douã exploatatii de tip gospodãresc din localitatea Ciocani, comuna Ciocani.

Numãrul de porcine afectate si moarte ca urmare a îmbolnãvirii este de 26 de capete la nivelul unei exploatatii si trei capete în cea de a doua exploatatie. Pentru confirmarea diagnosticului de PPA, probele provenite de la porcinele bolnave au fost afluite la Institutul National de Diagnostic si Sãnãtate Animalã Bucuresti. Pânã la confirmarea sau infirmarea diagnosticului, în cazul suspiciunii de boalã au fost întreprinse urmãtoarele mãsuri: Punerea sub supraveghere a exploatatiilor afectate si instituirea de restrictii privind miscarea de animale din exploatatiile respective; A fost luatã decizia de instituire a douã filtre: filtrul rutier numãrul 1 la intrarea în localitatea Ciocani dinspre Bârlad si filtrul numãrul 2 – control si dezinfectie mijloace auto, la iesirea din localitatea Ciocani spre localitatea Coroiesti.

„Institutul de Diagnostic si Sãnãtate Animalã Bucuresti a confirmat prin buletin de analizã, existenta a douã focare de pestã porcinã africanã la porcii domestici din douã exploatatii de tip gospodãresc din localitatea Ciocani, comuna Ciocani. Pentru a limita difuzibilitatea bolii cãtre alte exploatatii, s-a luat mãsura ca suinele afectate sã fie ucise preventiv si neutralizate prin îngropare în zona special amenajatã de cãtre Primãria localitãtii Ciocani, respectându-se toate normele de biosecuritate. Dupã confirmarea diagnosticului, au fost întreprinse urmãtoarele mãsuri: Punerea sub supraveghere a exploatatiilor afectate si instituirea de restrictii privind miscarea de animale din exploatatiile respective; Se mentine decizia de instituire a filtrului rutier la intrarea în localitatea Ciocani dinspre Bârlad si filtrului de control si dezinfectie mijloace auto, la iesirea din localitatea Ciocani spre localitatea Coroiesti. Facem apel pe aceastã cale la cetãteni, crescãtorii de porcine, sã anunte de urgentã medicul veterinar în situatia în care apar modificãri în statusul de sãnãtate al porcinelor din gospodãriile proprii sau apar cazuri de mortalitate în rândul porcinelor. Anuntarea imediatã a oricãrui caz de îmbolnãvire sau moarte în rândul porcinelor, reprezintã un avantaj în controlul si eradicarea bolii. Animalele moarte sau ucise ca urmare a pestei porcine africane vor fi despãgubite conform H.G. 1214/ 2009″, transmite Biroul de presã al Institutiei Prefectului judetului Vaslui.