Examen de Titularizare: 20% dintre dascãli au luat sub 5, dar au fost si patru note de 10!

ÎNVÃTÃMÂNT… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat rezultatele cadrelor didactice din Vaslui la examenul de Titularizare. Potrivit reprezentantilor institutiei, doar patru candidati au reusit sã obtinã nota maximã. Din totalul de teze transmise cãtre centrele de evluare, 19,1% au primit note sub 5, 34,44% – note între 5 si 7, iar 46,46 % – note de peste 7. A fost anulatã o singurã lucrare, aceasta apartinând unui candidat care a sustinut examenul la disciplina Educatie fizicã si sport. Partea bunã e cã peste 80% dintre participanti vor fi repartizati pe posturi. “Pentru a ocupa un post titularizabil, adicã pe perioadã nedeterminatã, candidatul trebuie sã aibã minim 7. Însã, noi îi repartizãm pe toti cei cu nota peste 5 pe posturi, adicã mai bine de 80%. Cei cu note sub 5 nu vor fi repartizati. Vom vedea ce se întâmplã si dupã contestatii, dar de obicei procentul nu se modificã foarte mult”, spune prof. Dorina Nemtanu, inspector scolar cu managementul resurselor umane al ISJ Vaslui.

La nivelul judetului Vaslui, pentru examenul de Titularizare s-au înscris 573 candidati. În urma validãrii documentelor de studii, 3 dosare au fost respinse, iar 570 au fost validate. Astfel, pe data de 29 iulie, din totalul de 570, 74 candidati au absentat de la bun început, iar 69 s-au retras din motive medicale (11 candidati) sau personale (58 candidati). În timpul orelor de examen, douã cadre didactice au fost eliminate pentru tentativã de fraudã. În total s-au transmis la centrele de evaluare 425 de teze din care o tezã a fost anulatã la centrul de evaluare la disciplina Educatie fizicã si sport. Potrivit rezultatelor publicate de Inspectoratul Judetean Vaslui, doar patru candidati au obtinut nota 10 si un procentaj de 80% a candidatilor care vor fi repartizati pe posturi. Astfel, 81 candidati au obtinut note sub 5 ceea ce reprezintã 19,1%, 146 candidati cu note între 5 si 7 însemnând un procent de 34,44% si 197 candidati cu nota peste 7, adicã 46,46%. Pentru angajarea pe perioadã nedeterminatã (titularizare), candidatii trebuie sã obtinã la proba scrisã minimum nota 7 (sapte), iar pentru angajarea pe perioadã determinatã (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadã nedeterminatã, în ordinea descrescãtoare a notelor obtinute la proba scrisã, se realizeazã în sedinte publice sau on-line, organizate de cãtre inspectoratele scolare în intervalul 12 – 14 august. “Pentru a ocupa un post titularizabil, adicã pe perioadã nedeterminatã, candidatul trebuie sã aibã minim nota 7. Însã noi repartizãm pe toti cei cu nota peste 5 pe posturi, adicã mai bine de 80 %. Cei sub 5 nu vor fi repartizati. Vom vedea ce se întâmplã si dupã contestatii, dar de obicei procentul nu se modificã foarte mult”, spune prof. Dorina Nemtanu, inspector scolar cu managementul resurselor umane din cadrul ISJ Vaslui.

Cadre didactice cu rezultate pe mãsurã

Patru cadre didactice din judet au reusit sã obtinã nota maximã la examenul de Titularizare 2020. Din mediul rural, Geanina Gheorghiu, originarã din Bârlad si titularã la Scoala Gimnazialã nr. 1 Bãcani si Scoala Gimnazialã Nr. 1 Cepesti, a obtinut 10 la “Limba si literatura românã, pedagogia prescolarã si metodica desfãsurãrii activitãtilor instructiv educative în grãdinita de copii. De asemenea, au mai obtinut 10, Mihaela Ivan din Vaslui la Geografie, Iuliana Mãdãlina Leonte din Vaslui la Educatie fizicã si sport, si Alin Mihai din Vaslui la Educatie fizicã si sport. Cele mai mici note au fost obtinute de Panait Vasile Bogdan, originar din Ploiesti, la Educatie fizicã si sport , care a obtinut nota 1.60 si Popa Carmen din Viisoara, la Limba si Literatura francezã – nota 1.95. Contestatiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor scolare judetene sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, dupã afisarea rezultatelor, pânã la ora 21:00, respectiv 5 august, pânã la ora 12:00. Rezultatele finale se afiseazã la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul titularizare.edu.ro, în data de 11 august.
NICIUN COMENTARIU