Controalele tematice ale ITM pentru 2020 efectuate de Inspectia Muncii

PROGRAM…Inspectia Muncii anuntã Programul cadru de actiuni pentru anul 2020, care cuprinde principalele campanii si actiuni care vor fi realizate, inclusiv la nivel national. La aceste actiuni de control, se vor adãuga verificãrile initiate ca urmare a petitiilor pe care le adreseazã cetãtenii, în situatia în care acestia se considerã prejudiciati în relatia cu angajatorii. Anual, la nivel judetean, sunt înregistrate si solutionate mii de petitii, ceea ce reflectã gradul ridicat de încredere al cetãtenilor în capacitatea Inspectiei Muncii de a-i ajuta în solutionarea problemelor apãrute.

Pentru realizarea obiectivelor institutionale, în Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii pentru anul 2020, se desfãsoarã actiuni de control de tip campanie, tematice si de fond, cu caracter preventiv, precum si controale programate sau inopinate, la toate categoriile de angajatori, focalizate pe domeniile de activitate economicã în care au fost identificate riscuri. În actiunile de control, indiferent de tipul controlului, se verificã, în principal, îndeplinirea cerintelor legale privind încadrarea în muncã, timpul de muncã si timpul de odihnã, drepturile salariale acordate, precum si respectarea reglementãrilor de domeniul securitate si sãnãtate în muncã. La aceste actiuni de control, se adaugã verificãrile initiate ca urmare a petitiilor pe care ni le adreseazã cetãtenii, în situatia în care acestia se considerã prejudiciati în relatia cu angajatorii. Anual, la nivel national, sunt înregistrate si solutionate mii, ceea ce reflectã gradul ridicat de încredere al cetãtenilor în capacitatea Inspectiei Muncii de a-i ajuta în solutionarea problemelor apãrute. Cele mai frecvente încãlcãri ale legislatiei în domeniul relatiilor de muncã reclamate sunt cele legate de prevederile Codului Muncii: neplata salariilor, timpul de muncã si neplata orelor suplimentare, concedieri abuzive, nerespectarea prevederilor privind registrul de evidentã a salariatilor, reconstituirea vechimii în muncã. În domeniul SSM, principalele aspecte reclamate de cetãteni vizeazã: eliberarea adeverintelor pe grupe de muncã, conditiile de muncã necorespunzãtoare, cercetarea si declararea accidentelor produse la locurile de muncã, nerespectarea cerintelor de securitate si sãnãtate în muncã. În aceeasi mãsurã, inspectorii de muncã sunt impartiali si reprezintã un factor de echilibru între actorii de pe piata muncii, sindicate si patronate, salariati si angajatori.

Actiuni desfãsurate de Inspectia Muncii în anul care a trecut

Actiunile de control desfãsurate de Inspectia Muncii în cursul anului 2019, s-au concretizat în urmãtoarele rezultate: numãrul total de controale efectuate de Inspectia Muncii la nivel national, în domeniul relatiilor de muncã si al securitãtii si sãnãtãtii în muncã, este de 121.273, iar valoarea totalã a amenzilor aplicate este de 127.100.300 lei. În domeniul relatiilor de muncã, au fost efectuate 71.748 controale, din care 67.632 pentru identificarea cazurilor de muncã nedeclaratã, fiind aplicate, în total, 23.893 sanctiuni contraventionale. Valoarea totalã a amenzilor a fost de 108.545.400 de lei, din care 94.100.000 lei pentru muncã nedeclaratã. În domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, au fost efectuate 49.525 controale, în urma cãrora s-au aplicat amenzi în valoare de 18.554.900 lei. Numãrul total de sanctiuni contraventionale aplicate a fost de 70.589, fiind dispuse 231 opiri din functiune a unor echipamente de muncã neconforme, care reprezentau risc de accidentare, iar în 227 de cazuri, au fost dispuse sistãri ale activitãtii.