Buzatu si Trifan, acuzati de mârsãvie. “E o metodã ticãloasã de a împãrti banii Consiliului Judetean” (VIDEO)

BANI… S-au încins spiritele ieri în cadrul sedintei de Consiliu Judetean (CJ), desfãsuratã, pentru a doua oarã, în sistem de videoconferintã. Mãrul discordiei: un amendament la rectificarea a V-a a bugetului local, potrivit cãruia 27 de UAT-uri din judet primesc 4,9 milioane de lei din fondul de rezervã. Liberalii i-au acuzat pe presedintele Dumitru Buzatu si vicele Ciprian Trifan cã ocolesc intentionat dezbaterea publicã, pentru a favoriza primãriile cu primari PSD. În zadar au încercat sã explice acestia cã pentru a putea vota astfel de amendamente, ce privesc sume mari din bugetul judetului, trebuie sã le si studieze înainte si cã cele câteva minute de discutii în cadrul sedintei nu sunt suficiente pentru a retine nici mãcar jumãtate din lista comunelor care vor primi sprijin financiar. Rugati sã transmitã pe e-mail lista UAT-urilor respective, Dumitru Buzatu si Ciprian Trifan au refuzat. “Îl gãsim (n.r. amendamentul) mâine în Vremea nouã, dacã îl trimite pe e-mail”, a replicat, fãrã sã fie întrebat, consilierul PSD, Mãdãlin Cãciulã. “Îl felicit pe colegul nostru cã a reusit sã ia cuvântul mãcar acum, la final de mandat…”, l-a taxat consilierul Gheorghe Viziteu.

Amendamentul prin care anumite UAT-uri primesc sprijin financiar a fost întocmit de vicepresedintele Consiliului Judetean, Ciprian Trifan. Din cele 25 de comune si douã orase incluse în document, doar trei au primar ALDE si doar una PNL. Iatã lista completã a UAT-urlilor norocoase: Bãlteni – 100 mii lei, Bogdãnesti – 200 mii lei, Bogdãnita – 100 mii lei, Ciocani -200 mii lei, Coroiesti – 200 mii lei, Dãnesti – 200 mii lei, Dimitrie Cantemir – 200 mii lei, Dragomiresti (ALDE) – 100 mii lei, Feresti -200 mii lei, Fruntiseni – 300 mii lei, Hoceni – 200 mii lei, Lunca Banului – 200 mii lei, Miclesti – 100 mii lei, Munteni de Jos- 200 mii lei, Perieni (ALDE) – 100 mii lei, Pochidia (ALDE) – 200 mii lei, Rebricea – 200 mii lei, Stefan cel Mare – 300 mii lei, Solesti – 200 mii lei, Todiresti – 200 mii lei, Tutova – 200 mii lei, Vetrisoaia (PNL) – 200 mii lei, Viisoara – 100 mii lei, Voinesti – 200 mii lei, Vutcani – 100 mii lei, Murgeni – 150 mii lei, Negresti – 150 mii lei.

“E o metodã ticãloasã de a împãrti banii si îmi asum când spun asta”

Liberalii s-au arãtat nemultumiti de faptul cã în atentia conducerii CJ nu se aflã mai multe comune cu primari PNL, dar si cã descrierea amendamentului care implicã 4,9 milioane de lei nu a fost transmisã si lor, pentru a-l putea analiza mai bine. “Nu mi se pare justificatã aceastã metodã de a acorda fonduri prin amendamente fãcute fãrã ca mãcar sã stim si noi, ca sã dezbatem în cunostintã de cauzã. Un astfel de amendament putea fi transmis si nouã, mãcar în acest moment, pentru cã, sincer sã fiu, cu exceptia a douã-trei comune, nu am înteles cui se dau banii. Nu poti sã retii toatã lista, tocmai de aceea cred cã ar fi trebuit ca aceasta sã ne parvinã si nouã, ca sã putem face niste comentarii”, a explicat consilierul Liviu Iacob. “E o metodã ticãloasã de a împãrti banii si îmi asum când spun asta”, a adãugat, apoi, consilierul PNL. “Amendamentul a fost întocmit de cãtre vicepresedintele Ciprian Trifan, nu pot eu sã-i recomand sã vã consulte atunci când întocmeste un amendament. Este o operatiune individualã sau colectivã, în functie de dispozitia membrilor consiliului. Noi trebuie doar sã decidem dacã aceste amendamente sunt acceptabile sau de respins, dar sunt convins cã au fost fãcute dupã un studiu atent. Domnul Trifan are la dispozitie bugetul judetului nostru, informatiile le puteti consulta si dvs în orice moment. Aparatul nostru de specialitate vã stã la dispozitie”, a spus Dumitru Buzatu. Amendamentul a fost adoptat cu 19 voturi <pro>, 4 – <contra> si 6 <abtineri>.

“Epoca banilor contra voturi s-a încheiat”

Modul cum Dumitru Buzatu a ales sã împartã banii comunelor din judet, i-a reamintit lui Marius Arcãleanu, candidatului PNL la presedintia Consiliului Judetean Vaslui, de o epocã demult apusã. “Asa cum Ceausescu, în decembrie 1989, arunca de la balcon cu sute de lei în plus la salariu pentru populatie, în acelasi fel si Buzatu, încã presedintele Consiliului Judetean, aruncã, în disperare, bani contra voturi. Epoca bani contra voturi s-a încheiat. Pentru judetul Vaslui urmeazã o nouã etapã de dezvoltare în care vom arãta cã se poate si cã se face”, a declarat Marius Arcãleanu.

Centrul Militar Judetean Vaslui primeste fonduri pentru plata serviciilor de pazã si a chiriei

Potrivit rectificãrii bugetare, vor mai primi fonduri Centrul Militar Judetean Vaslui si Centrul Scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade”, fiecare câte 50.000 lei pentru plata serviciilor de pazã si a chiriei, respectiv pentru reparatia instalatiei sanitare. De asemenea, în cuprinsul documentului a fost inclusã si solicitarea Directiei Economice si a serviciilor din subordinea Consiliului Judetean Vaslui privind cheltuieli în cuantum de 669.450 lei: “Directia Economicã a solicitat suplimentarea fondurilor la capitolul „autoritãti publice si actiuni externe” cu suma de 100.000 lei în vederea achizitionãrii de servicii de consultantã financiarã. Centrul Militar Judetean Vaslui a solicitat suplimentarea fondurilor la titlul „cheltuieli cu bunuri si servicii” cu suma de 50.000 lei pentru plata serviciilor de pazã si a chiriei. La capitolul “învãtãmânt”, fondurile se suplimenteazã cu suma de 50.000 lei pentru reparatia instalatiei sanitare la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade” Vaslui. La capitolul „sãnãtate” este necesarã suplimentarea fondurilor la „transferuri între unitãti ale administratiei publice”, ca urmare a alocãrii de cãtre Consiliul Local al Municipiului Vaslui pentru Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui a sumei de 400.000 lei pentru achizitia de aparaturã medicalã. La capitolul „asigurãri si asistentã socialã” fondurile se suplimenteazã cu suma de 69.450 lei pentru CAMS Bãcesti, care prin adresa nr. 11228/23.07.2020 ne pune în vedere cã în conformitate cu Legea nr. 64/2020 si Legea nr. 51/2020, începând cu data de 01.07.2020 pentru anumite categorii de personal salariile se majoreazã”.
NICIUN COMENTARIU