Au început lucrãrile la noua cresã, în Bârlad! (FOTO)

VESTI EXCELENTE… De circa o sãptãmânã, au fost demarate lucrãrile la Proiectul „Construire si dotare cresã trei grupe în Municipiul Bârlad”. Noua unitate de învãtãmânt este amplasatã pe strada Mircea cel Bãtrân, la numãrul 88. Constructorii care au câstigat licitatia desfãsuratã vara trecutã sunt: Asocierea SC Wash Expert SRL Bârlad – SC Pencraft SRL – SC Proedil SRL, formatã din firmele Wash Expert SRL (ofertant leader), Sides Tech SRL (subcontractant – 0,7%), Casigaz Serv SRL (subcontractant – 2,18%), Ambient Construct SRL (tert), Electricopet (subcontractant – 1,47%), Air-Projects SRL (subcontractant – 0,33%), Proedil (ofertant) si SC Pencraft SRL (ofertant). 

Numai în ultimele zile, au fost desfãsurate ample lucrãri de decopertare si pregãtire a terenului pentru fundatie.

„Zona de sud-est a municipiului, în special cea din cartierele Mihai Eminescu si Deal II, este într-o continuã dezvoltare. Foarte multe familii tinere s-au mutat aici, motiv pentru care venim în întâmpinarea acestora si vom ridica din temelii o nouã cresã cu trei grupe, orasul fiind deficitar în aceastã privintã. Am convingerea cã lucrãrile se vor desfãsura în conditii normale, astfel încât peste un an investitia sã poatã fi datã în folosintã, cu tot cu dotãri”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Mentionãm cã, în prezent, în Bârlad functioneazã o singurã cresã, cu o capacitate de 55 de locuri, iar tinerii pãrinti sau viitorii pãrinti abia asteaptã constructia celei noi, ce va avea trei grupe si se ridicã pe strada Mircea cel Bãtrân, nr. 88. Este vorba despre un imobil care va avea parter si etaj, grupuri sanitare si toate functiunile cerute de normele în vigoare, pe o suprafatã construitã desfãsuratã de 641,09 mp si o suprafatã utilã de 538,12 mp. Valoarea estimatã a investitiei este de 1.851.676,89 lei (fãrã TVA), obiectivul de investitii „Construire cresã cu trei grupe în municipiul Bârlad”, fiind finantat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice prin Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) II.

De mentionat cã, potrivit studiului de fezabilitate întocmit, la parter, noua cresã va avea trei spatii de joacã pentru fiecare grupa în parte; trei dormitoare pentru fiecare grupa în parte; trei grupuri sanitare copii pentru fiecare grupã în parte; sala de mese; biberonerie; bucãtãrie; cãmarã; hol; cabinet medical; grup sanitar cabinet medical; izolare; grup sanitar izolare; vestiar pentru copii; grup sanitar pentru personal; camera pentru centralã termicã; depozit, etc. Iar etajul imobilului va avea hol; birou administrator; birou personal didactic; birou contabilitate; vestiar personal; grupuri sanitare pentru personal; cãlcãtorie; spãlãtorie; uscãtorie; pod tehnic etc. Termenul de executie este de 12 de luni, de la data eliberãrii ordinului de începere a lucrãrilor, respectiv 02.09.2020.