Adeverinta de “non-violator”, o altã aberatie birocraticã: mii de profesori, cadre medicale si asistenti maternali vor fi pusi pe drumuri

BÃTAIE DE JOC… Profesorii, cadrele medicale si persoanele care lucreazã prin natura meseriei cu copii sau femei cu dizabiliãti sunt obligati sã prezinte la locul de muncã un “certificat de integritate comportamentalã” care confirmã cã nu sunt agresori sexuali, potrivit legii privind “Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale”, intratã recent în vigoare. Astfel, mii de vasluieni, bãrbați sau femei, vor fi obligati sã facã douã drumuri pe an la politie pentru a solicita acest certificat, valabil 6 luni de la data eliberãrii.

De la 20 iulie au intrat în vigoare prevederile legislative care obligã angajatorii privati sau publici, ce intrã în contact cu copii sau persoane vulnerabile, sã solicite un certificat prin care angajatii fac dovada cã nu au comis infractiuni sexuale. Pânã la operationalizarea Registrului, Politia poate elibera, la cererea persoanelor fizice interesate sau a institutiilor, adeverinte din care sã rezulte dacã persoana verificatã a sãvârsit infractiuni de naturã sexualã. “Institutiile din sistemul de învãtãmânt, sãnãtate sau protectie socialã, precum si orice entitate publicã sau privatã a cãrei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstã, persoane cu dizabilitãti sau alte categorii de persoane vulnerabile, ori care presupun examinarea fizicã sau evaluarea psihologicã a unei persoane au obligatia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncã, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi, prezentarea certificatului de integritate”, aratã prevederea care a intrat în vigoare zilele trecute. Inspectoratul General al Politiei Române are sarcina de a face Registrul functional pânã la 1 ianuarie 2020. Timp în care lipsa certificatului de integritate comportamentalã va fi suplinitã prin adeverinte din care sã rezulte dacã persoana verificatã este culpabilã de vreuna dintre infractiunile prevãzute.

Registrul va preveni recidiva

Legea a fost initiatã de deputata independentã Oana Bâzgan si a beneficiat de sustinerea a 110 deputati si senatori. “Registrul este un mijloc de cunoastere, supraveghere si identificare operativã a persoanelor care au comis fapte precum viol si agresiune sexualã, act sexual cu un minor si corupere sexualã a minorilor, trafic de persoane si trafic de minori, proxenetism si folosire a prostitutiei infantile, pornografie infantilã, incest, s.a.m.d., având scopul de a preveni recidiva, nu de a pedepsi suplimentar infractorul”, aratã un comunicat emis de deputatul Oana Bâzgan.

“O lege care pune pe drumuri oameni onesti”

Potrivit legii, certificatul de integritate comportamentalã este valabil 6 luni de la data eliberãrii. Astfel, sute de mii de angajati din toatã tara vor fi obligati sã facã douã drumuri pe an la politie, pentru a solicita acest certificat de integritate. Nu toatã lumea vede cu ochi buni acest demers. “Aceastã reglementare a ajuns sã sanctioneze în mod aberant oameni integri pe care îi punem aiurea pe drumuri. Este numai un mod prin care se mãreste birocratia si, mai grav, se aruncã o bãnuialã de deviantã sexualã asupra unor mase largi de oameni onesti, cu meserii demne de respect. Ca sã nu mai spunem cã persoanele care sunt la un moment dat suspectate cã au sãvârsit o infractiune cu un caracter sexual vor fi, temporar, e adevãrat, în respectiva bazã de date. Si vor rãmâne stigmatizati pe viatã pentru cã dupã ce îsi vor dovedi nevinovãtia ei vor rãmâne în continuare cu o carierã distrusã”, atrage atentia expertul criminolog Dan Antonescu.