Acuzatii de delapidare la o asociatie de proprietari din Vaslui, cu complicitatea primãriei

NEÎNTELEGERI... Mai multi proprietari de apartamente din blocul 377 sunt nemultumiti de felul cum administratora Maricica Pintilie se achitã de sarcinile de serviciu. Pentru cã o suspecteazã de delapidare, acestia au chemat-o în instantã unde va trebui sã dea explicatii.

SCANDAL… Conducerea Asociatiei de proprietari nr. 24 din Vaslui va ajunge în fata judecãtorilor, dupã ce mai multi locatari au deschis proces în instantã. Vasluienii îl acuzã pe administrator de delapidare, sustinând cã de 20 de ani, de când se aflã la conducerea asociatiei, acesta încheie contracte cu diferite societãti, fãrã consultarea oamenilor, iar apoi îsi însuseste banii. Cei nemultumiti mai spun cã asociatia are o datorie de peste 180.000 de lei la Finante, tot din cauza aceluiasi administrator. Acuzatiile merg si mai departe si ajung chiar în birourile Primãriei Vaslui, de unde proprietarii afirmã cã s-a dat ordin sã nu se facã niciun control la asociatia respectivã. „Am cerut compartimentelor specializate din cadrul primãriei un control financiar la asociatie, dar pânã acum nu s-a fãcut nimic. Si nici nu credem cã se va face pentru cã o vecinã mi-a zis cã cenzorul asociatiei are fiul angajat fix la primãrie”, ne-a declarat unul dintre locatarii asociatiei. De partea cealaltã, reprezentatii primãriei recunosc cã s-a solicitat un control la asociatia 24, însã verificãrile nu se pot face de pe o zi pe alta, fiind vorba despre o „procedurã mai anevoioasã”. Cât despre acuzatiile ce i se aduc, administratora Maricica Pintilie spune cã are justificare pentru fiecare leu intrat si iesit din asociatie. Aceasta mai afirmã cã în spatele demersului se aflã un locatar, care urmãreste postul de presedintel al asociatiei.

Scandalul a izbucnit în toamna lui 2017, când locatarii scãrii F, de la blocul 377 din garã s-au trezit cu o antenã 3G montatã pe terasa de pe bloc. Oamenii spun cã administratora a negociat si semnat contractul cu firma respectivã, fãrã a avea acordul lor. Un contract pãgubos, afirmã vasluienii de la scara respectivã, pentru cã antena a fost conectatã la contoarul de energie al scãrii, curentul consumat de dispozitivul respectiv fiind plãtit de locatari. În plus, mai spun cei nemultumiti, banii pe care firma de cablu-tv ar fi trebuit sã-i plãteascã pentru gãzduirea antenei, în jur de 4300 de lei la trimestru, ar fi ajuns în cu totul alt cont decât cel al asociatiei. „Legea spune clar cã administratorul trebuie sã întocmeascã lunar si sã depunã semestrial la compartimentul specializat situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv precum si veniturile obtinute din exploatarea proprietãtii comune. În cazul nostru, ne referim la suma încasatã trimestrial în urma contractului de locatiune în cuantum de 4300 de lei, încheiat si semnat de „administrator” cu o companie de cablu-tv în data de 6 noiembrie 2017. Am vrut, de asemenea, sã stim dacã existã autorizatie de constructie privind montarea antenei pe blocul nr 377, însã toate demersurile noastre au rãmas fãrã rãspuns”, ne-a declarat Ioan Aionoaie, unul dintre locatarii blocului respectiv.

„Nu-i verificã nimeni pentru cã cenzorul are fiul angajat la primãrie”

Vasluianul spune cã asociatia nr. 24 din Vaslui a ajuns un fel de mosie a actualei conduceri, care nu a mai fãcut o adunare generalã de 20 de ani, desi legea o obligã ca în fiecare an sã consulte proprietarii de apartamente. Totul e lãsat la voia sortii, mai spun oamenii, si pentru cã cei din conducere au rude în primãrie, adicã în institutia care ar trebui sã verifice activitatea asociatiei. „Asociatiile de proprietari functioneazã în baza legii nr 230/2007 abrogatã prin legea 196/2018 care este aplicabilã. Numai cã la asociatia nr. 24 si cred cã si la celãlalte, aceste legi nu sunt aplicabile. O asociatie de proprietari are în componentã proprietarii de locuinte, iar organele de conducere sunt adunarea generalã, presedinte, comitet executiv, cenzor si administrator. De 20 de ani, la aceastã asociatie nu s-a tinut nicio sedintã cu proprietarii, sedintã care este obligatorie cel putin o datã pe an. La asociatia de proprietari nr.24, administratorul se erijeazã în toate calitãtile posibile (presedinte, comitet, întocmeste procese verbale fictive, semneazã contracte de prestãri-servicii fãrã ca proprietarii sã stie). Asociatiile de proprietari încaseazã milioane de lei vechi anual, bani despre care nu stim cum sunt cheltuiti. S-au fãcut numeroase adrese pentru a primi informatii si documente, fãrã niciun rezultat. Ne-am adresat compartimentelor specializate din cadrul primãriei, solicitând control financiar la asociatie si anumite documente pe care asociatiile trebuie sã le depunã. Cu foarte mare greutate, am obtinut un proces verbal fictiv, dar control din partea primãriei tot nu s-a efectuat. O persoanã din bloc, vecinã cu mine, mi-a spus cã nici nu se vor face controale pentru cã cenzorul asociatiei are fiul angajat la primãrie. Vrem sã stim cum s-a ajuns ca asociatia sã aibã o datorie de 180.000 de lei la Finante. Cum s-a ajuns în situatia asta? În plus, nu stim dacã administratorul are atestat, asa cum spune legea 196, art. 2, litera E. Constatând cã existã o linie opacã între cei care plãtesc si contribuie la buget si persoanele care sunt în slujba noastrã si nu invers, am fost nevoiti sã ne adresãm instantei de judecatã, urmând sã declansãm si alte actiuni pentru respectarea drepturilor noastre” ne-a mai declarat Ioan Aionoaie.

„Controlul nu se face de pe o zi pe alta”

Dupã acuzatiile lansate de proprietarii de apartamente de la asociatia nr. 24, am mers la primãrie, pentru a solicita un punct de vedere si din partea celor care ar trebui sã monitorizeze activitatea asociatiilor din oras. Acestia au recunoscut cã mai multi vasluieni au solicitat un control la asociatia nr. 24, însã verificãrile nu se pot face imediat, fiind vorba despre o „procedurã mai anevoioasã”. „Noi am început controlul, dar acei proprietari care sunt nemultumiti nu înteleg cã este vorba despre o procedurã mai anevoioasã. Ei vor ca, dacã azi a fost depusã sesizarea, mâine sã se facã controlul. Din câte am înteles, acolo sunt probleme mai vechi si era si de datoria proprietarilor sã se intereseze, sã se adreseze inclusiv instantei pentru a le rezolva. Acolo sunt multi proprietari care nu si-au plãtit datoriile cãtre asociatie de ani de zile. Controlul cu sigurantã se va face, dar nu de pe o zi pe alta, asa cum cer acei proprietari nemultumiti” ne-a declarat un anganjat al Directiei Gospodãrire Urbanã din cadrul Primãriei Vaslui.

„Stau cu demisia scrisã, nu mai rezist stresului”


Ca urmare a scandalului care ia din ce în ce mai mare amploare, conducerea asociatiei nr. 24 a convocat, joi, la ora 17:00, Adunarea generalã a proprietarilor. Administratora Maricica Pintilie ne-a declarat cã dupã aceastã sedintã sunt sanse foarte mari sã-si dea demisia. „Nu o fac pentru cã mi-ar fi fricã de vreun control. Am cedat psihic pentru cã în ultima perioadã aproape cã nu este zi în care acest om sã nu vinã si de 2-3 ori la asociatie sã-mi cearã tot felul de lucruri. Atunci când nu vine el, pune pe altii. Acum asteptãm controlul de la primãrie. Dosarele sunt puse pe ani, pe luni, totul e la vedere. Dacã nu vine controlul de la primãrie, am sã mã duc la un expert contabil judiciar, fac o cerere sã vinã sã-mi facã expertizã contabil judiciarã, apoi am sã-mi vãd de treabã, cã nu mai pot cu el. Am scrisã demisia, astept sã se facã adunarea generalã, si sã se stabileascã comitetul. Aduce tot felul de acuzatii, fãrã a sti despre ce vorbeste. În ceea ce priveste datoria la Finante, este o restantã de 260.000 de lei, cu tot cu penalizãri, nu de 180.000 de lei, cum zice el. Dar noi avem de încasat, de la locatari suma de 337.000 de lei, pentru cã sunt foarte multi cu datorii. Pentru a mai recupera din acesti bani, noi am fãcut tabel la Finante anul trecut, cu rãi platnicii. Finantele le-au dat somatie, iar acum datornicii se duc si plãtesc direct acolo. Dupã ce plãtesc, vin cu chitanta la noi, iar noi le scãdem debitul. Cât despre banii câstigati de pe urma montãrii antenei, trebuie sã se stie cã noi, asociatia, am contactat o firmã din Iasi, pentru a pune un lift nou. Ca sã începem lucrãrile, reprezentatii acelei firme ne-au transmis cã trebuie sã avem 6000 de euro. Asta urmeazã sã facem cu banii pe care îi primim de pe urma montãrii antenei. Oferta firmei din Iasi a mers din mânã în mânã, la toti cei din scara respectivã. Pânã acum sunt strânsi 17.200 de lei, iar banii sunt la asociatie. Acele persoane care fac plângeri peste tot sunt nemultumite cã banii nu stau în buzunarele lor. Chiar zilele trecute au venit la mine, sã le dau banii, pe baza unui proces verbal, cã ei vor sã-i depunã într-un cont separat, numai sã nu mai stea banii la asociatie. Asa ceva nu se poate! Noi îi strângem, sã putem ajunge la acei 6000 de euro, sã putem da drumul la lucrãri. Ba mai mult, reprezentantii firmei care a pus antena pe bloc au negociat chiar ei cu locatarii din scara respectivã. Reprezentantii firmei au fost cei care au strâns semnãturi, nu noi. Este o singurã persoanã de la care a pornit totul, pentru cã urmãreste sã fie el presedintele asociatiei. Pot sã înteleg acest lucru, dar nu se procedeazã asa” ne-a declarat Maricia Pintilie, administratora Asociatia nr. 24 din Vaslui.