13 cadre didactice din Vaslui, în Corpul national de experti în management educational

REZULTATE… Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a publicat lista cadrelor didactice care au fost admise pentru constituirea Corpului national de experti în management educational – seria a 16-a, înainte de contestatii. Din cei 17 candidati înscrisi, care au trecut de etapa online, au promovat 13. Nemultumitii vor putea depune contestatii la inspectoratul scolar în perioada 6-12 august, urmând ca acestea sã fie solutionate pânã pe 13 august, pentru ca pe 24 august sã se emitã ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul national al expertilor în management educational.

Din aceastã serie, niciun candidat nu a reusit sã obtinã punctaj maxim; cel mai mare – 95 – apartine profesorilor Marius Iulian Baciu de la Liceul “Ion Mincu” si Nicoleta Hoha de la Scoala “Anastasie Panu”. Ceilalti profesori admisi pentru constituirea Corpului national de experti în management educational sunt: Doina Volocariu, Adriana Codreanu, Elena-Liliana Dumitru-Brostic, Violeta Nechifor, Adrian Todireasa, Mariana Cotoroiu, Monica Jacota, Alexandru Iulian Lupu, Alina Tanasã, Carmen Iacob si Marius-Petru Sãvuc.

Cine poate deveni expert în management educational

Calitatea de membru al Corpului national de experti în management educational se dobândeste prin înscrierea în Registrul national al expertilor în management educational, în urma promovãrii concursului de selectie organizat. La concursul de selectie poate participa orice cadru didactic care îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii: face dovada acumulãrii a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educational; este titular în învãtãmânt si are cel putin gradul didactic II; a obtinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani si nu a fost sanctionat disciplinar în anul scolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere sau de îndrumare si control în învãtãmânt prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã; nu a fost exclus din Registrul national al expertilor în management educational.
NICIUN COMENTARIU