“Împreunã pentru o viatã sãnãtoasã” (FOTO)

PROIECT….”Împreunã pentru o viatã sãnãtoasã” este titlul Proiectului de mobilitate în domeniul educatiei scolare Erasmus6+ KA1 care se deruleazã la Scoala Gimnazialã “Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad. În cadrul acestui proiect, finantat de Comisia Europeanã, patru cadre didactice (Mariana Balan, Mariana Florescu, Carmen Bighiu, Daniela Tamas) din aceastã scoalã, au participat, în perioada 8-12 iulie 2019, la un curs de formare profesionalã, în Nicosia, Cipru.

Participarea profesorilor la cursul “Inspiring healthy lifestyle habits to students” a avut drept scop învãtarea, folosirea si promovarea celor mai noi si moderne metode si strategii pentru educarea elevilor în spiritul unui stil de viatã sãnãtos. Cursul a oferit activitãti variate si a fost, în acelasi timp, o oportunitate pentru cadrele didactice participante de a interactiona cu alti profesori alte tãri europene(Spania, Portugalia, Croatia, Finlanda, Austria, Ungaria, Slovenia, Polonia) si de a împãrtãsi cu acestia idei, metode, strategii si exemple de activitãti care sã contribuie la stimularea interesului elevilor pentru propria sãnãtate si pentru o dezvoltare armonioasã. Echipa formatã din cele patru cadre didactice de la Scoala Gimnazialã „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad, participante la cursul din Cipru, urmeazã sã promoveze si sã foloseascã aceste metode si tehnici noi prin activitãti organizate sub formã de: seminarii de diseminare cu cadrele didactice din scoalã, activitãti educative de care sã beneficieze elevii, pãrintii, comunitatea localã, proiecte educationale în colaborare cu alti profesori din comunitatea educationalã lãrgitã.

Produs de diseminare creat cu sprijinul financiar al Programului Erasmus+ al Comisiei Europene KA1, Proiecte de mobilitate în domeniul Educatiei Scolare

Notã: Sprijinul financiar al Comisiei Europene pentru productia acestei publicatii nu constituie o aprobare a continuturilor care reflectã numai opiniile autorilor si Comisia nu poate fi fãcutã responsabilã pentru orice utilizare a informatiilor prezentate în document.